Kariyer

Cemiyet ilkelerini gerçekleştirebilecek yetkin insan kaynağı

Üstlendiği sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek için kendini eğitime adamış, sivil toplum bilinci yüksek bir insan kaynağıyla çalışmayı ilke edinen Darüşşafaka Cemiyeti'nin gerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda gerekse Rezidanslarında görev yapacak personeli alanlarında uzman kişiler arasından büyük titizlikle seçilmektedir. Cemiyet’in yeniliklere açık yaklaşımına ve özgünlüğüne koşut olarak çalışanların da kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli olanaklar onlara sağlanmaktadır.

Yeniliklere açık akademik kadro

Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, entelektüel birikime sahip, alanında yetkin ve yeniliklere açık kimlikleriyle öğrencilerine model oluşturan Darüşşafaka öğretmenleri; adil, güvenilir, eleştirilere açık ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireylerdir. En az bir dilde üst düzey yazılı ve sözel iletişim yeteneğine sahip olan Darüşşafaka öğretmenleri, bilgi teknolojileri konusunda da yetkin kişilerdir. Öğrencilere eğitimin yanı sıra Darüşşafaka ruhu, kurum kültürü ve felsefesi de öğretmenler sayesinde aktarılmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve bu doğrultuda eğitim kurumlarına kaynak geliştirmek amacıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda görev alan tüm personelin kendini geliştirmesine büyük önem vermekte, akademik yıl boyunca düzenlediği hizmet içi eğitimlerle gelişimlerini desteklemektedir.

Başvurularınız için:
Telefon:    +90 212 939 2800
E-Posta:   ik@darussafaka.org

 

İlanlar için tıklayınız.