Bir Cumhuriyet Kadını, Aydını ve Felsefecisi Olarak Prof. Dr. Bedia Akarsu