Veri Merkezi Hizmet Alım İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2023-12

Kategorisi: Hizmet Alımı İhaleleri
Müzayede Tarihi: 3 Mayıs 2023, Çarşamba, 15:00

Darüşşafaka Cemiyeti için "Veri Merkezi Hizmet Alım" ihalesi yapılacaktır. 

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki eklerde yer almaktadır. İhale ekleri detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evraklar" en geç 03.05.2023 Çarşamba günü saat:15.00'e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:5/9 34457 Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ" nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur. 

İhaleye ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Ekler
Teklif Alma Şartnamesi.pdf 293 KB
Ek-1 Teknik Şartname.pdf 206 KB
Ek-2 Teklif Mektubu.docx 42,7 KB
Ek-3 Detaylı Fiyat Verme Tablosu.xlsx 34,4 KB
Ek-4 Veri Merkezi Soru Listesi.xlsx 14,9 KB
Ek-5 Veri Merkezi Denetleme Formu.xlsx 19,1 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?