Santral Alım ve Kurulum İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2018-34

Kategorisi: Malzeme Alımı İhaleleri

Darüşşafaka Cemiyeti - Santral Alım ve Kurulum İhalesi yapılacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evrakları" en geç 01.10.2018 PAZARTESİ günü saat:15:00' e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:5/9 34457 Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ" nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Sorularınız için bt@darussafaka.net adresine Ek-5 Yer Görme Belgesi temini için selim.bayram@darussafaka.org adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Teklif Alma Şartnamesi

Ek-1 Teklif Mektubu

Ek-2 Teknik Şartname

Ek-3 Taslak Sözleşme

Ek-4 ISG Teknik Şartname

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?