3111 - İZMİR KONAK'DA SATILIK İŞYERİ

Dosya Numarası: #3111

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller
Müzayede Tarihi: 1 Ağustos 2019, Perşembe, 11:00

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İzmir  İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde  kain ve tapunun 40/356 pafta,  7398 ada, 5 parselde kayıtlı, Arsa nitelikli,  403,25 m² yüzölçümlü, kat irtifaklı, 5500/685405 arsa paylı, 4.Kat,48 no.lu İş Yeri

Adresi : Konak Mahallesi, Cumhuriyet  Bulvarı, Cumhuriyet  İş Merkezi, No: 26, Kat : 4, No: 402(48) Konak/İZMİR

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla )

İhale Tarihi : 01.08.2019 Perşembe günü saat: 11:00’da İzmir, Konak, Cumhuriyet Bulvarı, No: 36, Kapani İş Hanı, 5. Kat, 501 No.lu Büroda açık teklif – açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

Gayrimenkul  17, 24 ve 27 Temmuz  2019 tarihlerinde 15:30 – 17:00 saatleri arasında görülebilir

Ekler
ACIK TEKLIF - ACIK ARTIRMA IHALE SARTNAMESI - 3111.pdf 141 KB
3111 - İZMİR KONAK'DA SATILIK İŞYERİ.pdf 345 KB