3113- İZMİR KONAK'DA SATILIK BOŞ İŞYERİ

Dosya Numarası: #3113

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller
Müzayede Tarihi: 1 Ağustos 2019, Perşembe, 11:00

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İzmir  İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde  kain ve tapunun 40/356 pafta,  7398 ada, 5 parselde kayıtlı, Arsa nitelikli,  403,25 m² yüzölçümlü, kat irtifaklı, 5260/685405 arsa paylı, 7.Kat, 90 no.lu İş Yeri

Adresi : Konak Mahallesi, Cumhuriyet  Bulvarı, Cumhuriyet  İş Merkezi, No: 26, Kat : 7, No: 705 (90) Konak/İZMİR

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla )

İhale Tarihi : 01.08.2019 Perşembe günü saat: 11:00’da İzmir, Konak, Cumhuriyet Bulvarı, No: 36, Kapani İş Hanı, 5. Kat, 501 No.lu Büroda açık teklif – açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

 

Ekler
ACIK TEKLIF - ACIK ARTIRMA IHALE SARTNAMESI - 3113.pdf 141 KB
3113 - İZMİR KONAK'DA SATILIK BOŞ İŞYERİ.pdf 333 KB