İZMİR KONAK GÖZTEPE'DE SATILIK BOŞ DAİRE

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2833

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Tapu Bilgileri :  İzmir İli, Konak  İlçesi, Göztepe Mahallesinde kain ve tapunun 149 pafta, 6429 ada, 23 parselde kayıtlı, 735,00 m² yüzölçümlü, kat mülkiyetli, onüç katlı yirmiyedi daireli kargir apartman nitelikli, 145/3873 arsa paylı, 10 kat 20 no.lu mesken

Adresi :  Göztepe Mah. İnönü Caddesi, Levent Apt. No : 380 D:20 Konak İZMİR

İhale Usulü : Açık Teklif Açık Artırma ( muhammen bedelsiz )

İhale Tarihi : 11.02.2016 Perşembe saat 14.30 'da mahallinde ( dairenin içinde ) 

 

Ekler
2833_-___ZM_R_KONAK_DA_SATILIK_BO__DA_RE.pdf 574 KB
ACIK_TEKLIF_-_ACIK_ARTIRMA_IHALE_SARTNAMESI_-_2833.pdf 187 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?