İSTANBUL KADIKÖY BAHARİYE CADDESİNDE SATILIK DAİRE HİSSESİ

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2097

Kategorisi: Teklif Alma Usulü ile Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Tapu Bilgileri: İstanbul  İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, Bahariye Caddesinde kain ve tapunun  22 pafta, 105 ada ve 24 parselde kayıtlı, 509,50 m² yüzölçümlü bahçeli kargır apartman nitelikli, kat mülkiyetli gayrimenkulde 8/600 arsa paylı bodrum kat 2 no.lu dairenin 1/14 hissesi 

Adresi: Caferağa Mahallesi, General Asım Gündüz Caddesi Ülker Apartmanı No.82 D.2 Kadıköy İstanbul

Not: Sözkonusu taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır . Anadolu 14. Sulh Hk. Mhk. 25.03.2013 tarih ve 2013-154 esas sayılı mahkeme müzekkeresi ile beyanlar hanesine işlenmiştir. İlgililer teklif verebilirler, ancak mahkemeden görüş alınmadan satış yapılamamaktadır. Mahkemece yapılacak açık artırma tarihi henüz belirlenmemiştir. Bizi arayarak kayıt bırakırsanız satış tarihinden haberdar edilebilirsiniz.

Ekler
2097-_KADIK_Y_BAHAR_YE_DE_SATILIK_H_SSEL__DA_RE__.pdf 585 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?