Darüşşafaka Cemiyeti - Intranet ve Süreç Yönetimi İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #intranet-ve-surec-yonetimi-ihalesi

Kategorisi: Hizmet Alımı İhaleleri

Darüşşafaka Cemiyeti "Intranet ve Süreç Yönetimi İhalesi" yapılacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evrakları" en geç 24.05.2016 Salı günü saat:17:00' e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:14 34457 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ" nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Sorularınız için bt@darussafaka.net adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Teklif Alma Şartnamesi

Ek-1 Teklif Mektubu

Ek-2 Teknik Şartname

Ek-3 Mevcut Süreçler

Ek-4 Hedeflenen Süreçler

Ek-5 Taslak Analiz ve Diğer Bilgiler

Ek-6 Kapsam-Zaman Planı

Ek-7 Taslak Sözleşme

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?