Darüşşafaka Cemiyeti - Hediyelik Ürün Alımı İhalesi hk.

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #hediyelik-urun-alimi-ihalesi-hk

Kategorisi: Malzeme Alımı İhaleleri

Darüşşafaka Cemiyeti - Hediyelik Ürün Alımı İhalesi yapılacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evrakları" en geç 10.02.2017 Cuma günü saat:15:00' e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:14 Maslak 34457  Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ" nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur. Yapılacak değerlendirme sonucunda sözleşme yapılacak firmadan sözleşme imzası esnasında 1 yıl süreli kesin ve tahmini sözleşme bedelinin %10' u tutarında teminat mektubu talep edilecektir.

Sorularınız için [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Teklif Alma Şartnamesi

Ek-1 Teklif Mektubu

Ek-2 Teknik Şartname

Ek-3 Taslak Sözleşme

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?