Darüşşafaka Cemiyeti - Güvenlik Duvarı Alım İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2022-17

Kategorisi: Malzeme Alımı İhaleleri
Müzayede Tarihi: 12 Ağustos 2022, Cuma, 12:00

Darüşşafaka Cemiyeti için "Güvenlik Duvarı Alım" ihalesi yapılacaktır. 

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki eklerde yer almaktadır. İhale ekleri detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evraklar" en geç 12.08.2022 Cuma günü saat:12.00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:5/9 34457 Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunan "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ" nde yer almaktadır. Bu dökümanın özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur. İSTEKLİLER yapılacak olan ihaleye satın alma ve kiralama alternatiflerinin tamamına yada alternatiflerden birine olacak şekilde teklif verebilirler.

İhaleye ilişkin idari sorularınız için [email protected] adresine, ihale içeriği ile ilgili teknik sorularınız için [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Ekler
Teklif Alma Şartnamesi.pdf 259 KB
Ek-1 Teklif mektubu.docx 30,6 KB
EK-2 Teknik Şartname.pdf 213 KB
EK-3 Taslak Sözleşme.pdf 290 KB
Ek-4 Gizlilik Sözleşmesi.pdf 142 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?