Darüşşafaka Cemiyeti - Elektrik Tedariki İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #elektrik-tedariki-ihalesi

Kategorisi: Hizmet Alımı İhaleleri

Darüşşafaka Cemiyeti - Elektrik Enerjisi Alımı Hizmeti ihalesi yapılacaktır.

İhale ile ilgili  belgeler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evrakları" en son geçerli imza sirküleri ile birlikte en geç 23.09.2016 Cuma günü saat:14:00' e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:14 34457 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. Tüm evraklar imzaya yetkili kişilerce kaşe ve imza altına alınmalıdır. Aksi takdirde teklifler geçerli sayılmayacaktır.

Alım Dönemi Kasım 2016 - Ekim 2017' dır.

Tedarik sağlanacak tesisler İstanbul ve İzmir-Urla yer almaktadır.

Sorularınız için [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Teklif Mektubu

Ek-1A

Ek-1B

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?