3375 - BEYOĞLU'NDA SATILIK BOŞ DÜKKAN

Dosya Numarası: #3375

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller
Müzayede Tarihi: 26 Eylül 2019, Perşembe, 14:00

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İstanbul İli, Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi, Altıpatlar Mevkii’nde kain ve tapunun 24 pafta, 488 ada, 29 parselde kayıtlı, 181 m² yüzölçümlü, bodrum, zemin, ayrıca dört kat ve bir teras katı mevcut on iki odalı kargir apartman ve dükkan nitelikli, kat mülkiyetli 24/720 arsa paylı, bodrum kat 1 no.lu dükkan 

Adresi :Kuloğlu Mahallesi, Altı Patlar Sokak, Çanakkale Apartmanı, No:5/2 (B.B.No:1) Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla )

İhale Tarihi : 26.09.2019 Perşembe günü saat 14:00’da yerinde 

Daire 14, 18 ve 21 Eylül  2019 tarihlerinde 14:00 – 15:00 saatleri arasında görülebilir.

Ekler
ACIK TEKLIF - ACIK ARTIRMA IHALE SARTNAMESI - 3375.pdf 140 KB
3375 - 3376 - BEYOĞLU'NDA SATILIK BOŞ DÜKKAN.pdf 458 KB