3268 - FATİH'TE SATILIK BOŞ DAİRE

Dosya Numarası: #3268

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sofular Mahallesinde  kain ve tapunun 181 pafta, 2451 ada, 47 parselde kayıtlı, 1.940,00 m² yüzölçümlü iki bodrum beş normal katlı A B C D E Blok altı dükkan ve altmışiki daireli kargir apartman nitelikli 20/1072 arsa paylı, A Blok 3.kat, 11 no.lu daire ve eklentisi 11 no.lu kömürlük ,

Adresi : İskenderpaşa Mahallesi, Molla Hüsrev Sokağı, Sancak Apart Sitesi, (Sancak Apt.)  No: 15/11 Fatih / İstanbul   

İhale Usulü : Kapalı Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla )

İhale Tarihi : 26.02.2019 Salı günü saat 14:00’da yerinde yapılacaktır.

Daire 13-16-23 Şubat 2019 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında görülebilir.

Ekler
3268_-_FATİH_TE_SATILIK_BOŞ_DAİRE.pdf 409 KB
ACIK_TEKLIF_-_ACIK_ARTIRMA_IHALE_SARTNAMESI_-_3268.pdf 140 KB