3243 - İSTANBUL AVCILAR'DA SATILIK BOŞ DAİRE

Dosya Numarası: #3243

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller
Müzayede Tarihi: 4 Aralık 2019, Çarşamba, 11:00

TAŞINMAZ BİLGİLERİ :

Tapu Bilgileri :  İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Denizköşkler  Mahallesi'nde kain ve tapunun 24 pafta, 4193 parselde kayıtlı, 6193,00 m² yüzölçümlü, altı blok halinde ikiyüzdört meskenli kargir apartman nitelikli 8/1598 arsa paylı, B Blok, 3.kat, 24 no.lu Mesken

Adresi : Denizköşkler Mahallesi, Ersoy Sokak, No:11/8 Elsa Sitesi B Blok B-2 Girişi K:3 D:24 Avcılar / İstanbul

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla ) 

İhale Tarihi : 04.12.2019 Çarşamba günü saat 11:00’da yerinde 

Daire 23, 27 ve 30 Kasım 2019 tarihlerinde (Sadece belirtilen günlerde ) 09:00 – 11:00 saatleri arasında görülebilir.

Ekler
3243 - AVCILAR'DA SATILIK BOŞ MESKEN.pdf 252 KB
ACIK TEKLIF - ACIK ARTIRMA IHALE SARTNAMESI - 3243.pdf 141 KB