324 - İSTANBUL BEYKOZ'DA SATILIK ARAZİ HİSSESİ

Dosya Numarası: #324

Kategorisi: Teklif Alma Usulü ile Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Tapu Bilgileri:  İstanbul İli, Beykoz  İlçesi, Seyrek Selviler Sokak ve Mezarlığa Giden Yol mevkiinde kain ve tapunun  52 pafta, 436 ada, 5 parselde kayıtlı, 52,257 m² yüzölçümlü Arazinin 2100/25920  hissesi
Adresi: İstanbul ili, Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 436 ada 5 parsel.
Fiyatı: Teklif alınacaktır.
52.257m² yüzölçümlü parsel içerisinde toplam 4.233,78 m²’lik kısmı Darüşşafaka Cemiyeti’ne aittir.  480/25920 ( 967,72m²) ve 1620/25920 (3266,06m²) hisselere ayrı ayrı veya 2100 hissenin tamamına teklif verilebilir. Verilecek teklifin % 5 i tutarında teminat yatırılması gereklidir.

Not: Hisseli taşınmaz satışlarında diğer hissedarların önalım ( şufa ) hakkı bullunmaktadır. İstekliler bu durumu kabul ederek teklif vermiş kabul edilirler. 

Ekler
324_517___STANBUL_BEYKOZ_DA__SATILIK_52.257_m2_ARSA__HISSES_.pdf 603 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?