3211 - ŞİŞLİ TEŞVİKİYE'DE SATILIK BOŞ DAİRE

Dosya Numarası: #3211

Kategorisi: Teklif Alma Usulü ile Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesinde kain ve tapunun 100 pafta,  836 ada, 11 parselde kayıtlı, 140,00 m² yüzölçümlü 7 katlı betonarme bina ve arsası nitelikli, kat mülkiyetli 52/400 arsa paylı, 4.Normal kat, 8 bağımsız bölüm numaralı, çatı arasında mahalli olan mesken,

Adresi : Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sokak No.75 Uğur Apartmanı Kat.4 D.8 Şişli / İSTANBUL  

İhale Usulü : Teklif Alma ve Pazarlık

Taşınmaz fiyatı :  1.600.000.-TL

Ekler
3211 - ŞİŞLİ'DE SATILIK BOŞ DAİRE.pdf 357 KB
TEKLIF_ALMA_VE_PAZARLIK_USULU_ILE_IHALE_SARTNAMESI_-_BOS.pdf 125 KB