İSTANBUL BEYOĞLU ŞİMŞİRCİ SOKAK'TA SATILIK DAİRE

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #3189

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ :

Tapu Bilgileri :  İstanbul  İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıçali Mahallesi, Şimşirci Mevkiinde kain ve tapunun 136 pafta,  48 ada, 34 parselde kayıtlı, 157,50 m² yüzölçümlü, sekiz katlı ondört daireli kargir apartman nitelikli, kat mülkiyetli , 16/249  arsa paylı, 3.kat 9  bağımsız bölüm numaralı, 9 nolu  mesken nitelikli gayrimenkul ve ek:9 no.lu kömürlük

Adresi : Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Şimşirci Sokak, No: 1, Kristal Palas Apartmanı, Kat:3, D: 9 Beyoğlu / İstanbul 

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla ) 

İhale Tarihi : 23.02.2018 Cuma  günü saat 11:30’da yerinde  açık teklif – açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

Daire 08 – 17 ve 21 Şubat 2018 tarihlerinde (Sadece belirtilen günlerde ) 13:00 – 16:00 saatleri arasında görülebilir.

Ekler
3189-_BEYO_LU_NDA_SATILIK_BO__DA_RE.pdf 360 KB
ACIK_TEKLIF_-_ACIK_ARTIRMA_IHALE_SARTNAMESI_-_3189.pdf 141 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?