İZMİR URLA'DA SATILIK 204 m2 ARSA

Dosya Numarası: #3102

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller
Müzayede Tarihi: 24 Mayıs 2019, Cuma, 14:00

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Bilgileri : İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mah., Çayır Mevkiinde kain ve tapunun 8 pafta, 904 ada, 160 parselde kayıtlı, 204,00 m² yüzölçümlü, arsa.

İhale Usulü : Açık Teklif - Açık Artırma ( muhammen bedelsiz, 0'dan açılışla )

İhale Tarihi : 24.05.2019 Cuma günü saat 14:00’da İzmir, Konak, Cumhuriyet Bulvarı, No: 36, Kapani İş Hanı, 5. Kat, 501 No.lu Büroda

Ekler
3102 - İZMİR URLA'DA SATILIK 204 m2 ARSA.pdf 371 KB
ACIK TEKLIF - ACIK ARTIRMA IHALE SARTNAMESI - 3102.pdf 140 KB