2991 - İSTANBUL BAKIRKÖY CEVİZLİK'TE SATILIK HİSSELİ DAİRE

Dosya Numarası: #2991

Kategorisi: Teklif Alma Usulü ile Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Tapu Bilgileri :  

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesinde kain ve tapunun 13 pafta, 71 ada, 50 parselde kayıtlı, 428,80  m² yüzölçümlü, yirmiüç bağımsız bölümlü kargir apartman nitelikli, Kat Mülkiyetli,

80/1520 arsa paylı zemin kat 6 no.lu mesken’in 1/40 hissesi, ( 2991 )

Adresi : Cevizlik Mahallesi, Sakızlı Yalı Sokak, Birey Apartmanı No.8 K.Zemin -D.6 Bakırköy İstanbul 

İhale Usulü : Teklif Alma-Pazarlık Usulü (Teklif Alınacaktır 1/40 hissesi için) 

Fiyatı: 25.000. TL

Not: Hisseli taşınmaz satışlarında diğer hissedarların önalım ( şufa ) hakkı bullunmaktadır. İstekliler bu durumu kabul ederek teklif vermiş kabul edilirler. 

Teklif vereceklerin kimlik fotokopileri ile birlikte teminat olarak Darüşşafaka Cemiyeti adına düzenlenmiş, taşınmazın ilan edilen bedelinin %5'i değerinde teminat mektubu (kesin ve asgari 6 ay süreli) veya bu bedeli Darüşşafaka Cemiyeti hesabına yatırmaları (dekontun aslının ibrazı) ve internet sitemizde yer alan Teklif Alma Formu ile İhale Şartnamesini imzalayarak iletmeleri gerekmeklidir. Teklif Şartnamesi internet sitemizden incelenebilir.  

Ayrıntılı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti Emlak Birimi hafta içi mesai saatleri (08:30 – 17.30) içinde aranabilir.

TEL: (0212) 939 28 00 / 0538 277 41 41

Ekler
TAŞINMAZ MAL TEKLİF FORMU- BOŞ.pdf 107 KB
TEKLIF_ALMA_VE_PAZARLIK_USULU_ILE_IHALE_SARTNAMESI_-_BOS.pdf 110 KB
2991 - BİLGİ FÖYÜ.pdf 258 KB
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?