2980 - İSTANBUL ŞİŞLİ CUMHURİYET CADDESİNDE SATILIK DÜKKAN

Dosya Numarası: #2980

Kategorisi: Açık Arttırma Usulü Satılık Gayrimenkuller

TAŞINMAZ BİLGİLERİ 

Tapu Bilgileri : İstanbul İli, Şişli İlçesi, İnönü Mahallesinde kain ve tapunun 53 pafta, 597 ada, 21 parselde kayıtlı, 152,50 m² yüzölçümlü,  dokuz kat bir dükkan ve sekiz meskenli kargir apartmanda, 900/5700 arsa paylı kat mülkiyetli zemin kat 1 no.lu asma kat dükkanı olan dükkan ve eklenti : Bodrum kat depo 
Adresi :  İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Sibel Apt., No:63, Kat:Zemin, D:63/A Şişli/İSTANBUL 

İhale Usulü : Kapalı Teklif Açık Artırma ( muhammen bedelsiz )

İhale Tarihi : Belirlendiğinde buradan duyurulacaktır . 

Ekler
2980_-__STANBUL____L__DE_SATILIK_D_KKAN.pdf 766 KB