2018 Yılı Kültür Gezileri İhalesi

Bu ihale sonlanmıştır. Arşiv amaçlı yayınlanmaktadır.

Dosya Numarası: #2018-04

Kategorisi: Hizmet Alımı İhaleleri

Darüşşafaka Eğitim Kurumları "2018 Yılı Kültür Gezileri İhalesi" yapılacaktır.

İhale ile ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. İhale eklerinin detaylı bir şekilde incelenerek katılım için talep edilen "evrakları" en geç 13.02.2018 Salı günü SAAT:14:00' e kadar Darüşşafaka Cemiyeti - Darüşşafaka cd. No:5/9 34457 Sarıyer/İSTANBUL adresine kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen ihale dosyaları işleme konulmayacaktır. İhale ile ilgili ve katılım esasları hakkındaki detaylı bilgiler ekte bulunana "TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ve Ek-2 Gezi Formlarında" nde yer almaktadır. Bu dokümanların özellikle detaylı bir şekilde incelenmesi rica olunur.

Sorularınız için [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunabilirsiniz.

Teklif Alma Şartnamesi

Ek-1 Teklif Mektubu

Ek-2 Gezi Formları

Ek-3 Taslak Sözleşme

Ek-4 İdari Şartname

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?