Ücretlendirme ve Personel Tazminat Politikaları

 ›  Hakkımızda  ›  Kurumsal Yönetim  ›  İlkeler ve Politikalar  › ↓ 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 25.03.2014 – 17 sayılı kararının 4. Maddesi:
 
4) Cemiyetin üst düzey yöneticileri ile diğer çalışanları için uygulanacak ücretlendirme ve tazminat esaslarının, yasal mevzuat kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenerek kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca kurumsal internet sayfamızda yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
Darüşşafaka Cemiyeti Ücretlendirme Politikası
Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmez. Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karşılığı ödemeler ise Genel Kurul’a sunulan kesin hesap raporlarında ayrıca belirtilir.

Cemiyet üst düzey yöneticileri ile diğer personelin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri  dikkate alınarak, Cemiyet içindeki ve dışındaki eş değer pozisyonların iş koşullarına uygun, Cemiyetin strateji ve politikaları ve personelin performansı göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nca kabul edilen çerçeve karar doğrultusunda belirlenir.

Darüşşafaka Cemiyeti Personel Tazminat Politikası
Cemiyet; 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nu referans kabul ederek Personel Tazminat Politika’sını belirlemiştir.
 
Bu çerçevede:
Kıdem Tazminatı; İş Sözleşmesi 4857 sayılı kanunda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli bir süre kıdemi bulunarak Kıdem Tazminatı almaya hak kazanan Personele veya personelin ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kanunun ilgili maddeleri gereğince  personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenir.
 
İhbar Tazminatı; 4857 sayılı kanunun 17’nci maddesine istinaden;
1) Personelin kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş sözleşmesinin feshedileceği personele bildirilmek suretiyle ve iş arama izni de verilerek veya, 
2) Personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti  nakden ödenmek suretiyle uygulanır.
    ​

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?