Üye Olduğumuz Kuruluşlar

 ›  Hakkımızda  ›  Darüşşafaka Cemiyeti  › ↓ 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)

Darüşşafaka Cemiyeti, 2015 yılında uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar için forum görevi gören ve 3.200'den fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC'tan özel danışmanlık statüsü aldı.

Darüşşafaka Cemiyeti, bu statüyle BM nezdindeki ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek.

STK’ların birbirlerinden haberdar olmaları ve BM ile yakın temas halinde çalışmalarını kolaylaştıran üyelik, STK’lara BM’nin yapacağı uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı, BM’nin Darüşşafaka'nın çalışma alanıyla ilgili yapacağı çalışmalarda danışma ve iş birliği imkanı gibi ayrıcalıklar veriyor.

Ekonomik Sosyal Konsey’in çalışmaları ve programları ile ilgili bilgiler üye STK’larla paylaşılıyor. STK’lar konseye yazılı ve sözlü olarak görüş ve önerilerini STK Komitesi aracılığıyla taşıyarak sivil toplumun BM çalışmalarına katılımı sağlanıyor. Statüyü almaya hak kazanan STK’lara BM Genel Merkez, bölge ofisleri ve bağlı kuruluşlarda ilgili STK adına temsilciler atama yetkisi veriliyor ve bu temsilciler söz konusu mecralara giriş ve geçiş kolaylığı ve temsil yetkisi almış oluyorlar.

STK’lar Konsey üyesi devletlere kendi görüşlerini içeren yazılar gönderebiliyor. STK’lar konseyde ve diğer mecralarda NGO (Hükümetdışı Kuruluşlar) Komitesinin onayını alarak ve diğer ara prosedürleri tamamlayarak sözlü sunumlar yapabiliyor. Konsey ve bağlı komiteler zaman zaman STK’lardan gerekli görülen bazı konularla ilgili çalışma ve raporlar istiyor. Bunun dışında ECOSOC çalışmalarına STK’ların katılımı durumunda lojistik destek, BM Genel Kurul’un kamuoyuna açık toplantılarında yer tahsisi, ilgili diğer STK’larla bir araya gelecek şekilde toplantılar ve BM’nin muhtelif dokümantasyon sistemine ulaşım hakkı gibi birtakım ayrıcalıklar tanıyor.

BM Global Compact

Darüşşafaka Cemiyeti, 2016 yılında sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan BM Global Compact'a üye oldu.

“Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” vizyonuyla hareket eden BM Global Compact, iş dünyasını, iş gücünü, sivil toplumu, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarını Birleşmiş Milletler ile bir araya getirerek kapsayıcı bir paydaş grubu temsil ediyor.

Sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sorumluluk için farkındalığı artırmayı hedefleyen BM Global Compact, imzacılarının bulunduğu her bölgede ve ülkede kurulan Ulusal Ağlar aracılığı ile yerinde ve doğrudan bir destek hizmeti sunuyor. BM Global Compact’ın farklı millet, dil, kültür bağlamlarında benimsenmesi amacına hizmet eden ulusal ağlar, aynı zamanda şirketlerin bir araya gelerek sürdürülebilirlik konularında harekete geçmeleri için önemli bir platform oluşturuyor.

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan BM Global Compact'ın üyesi olan Darüşşafaka Cemiyeti UN Global Compact’in 10 ilkesine olan taahhüdünün yanı sıra, iki yılda bir bu 10 İlkeye yönelik uygulamalarını, performans ve hedeflerini içeren bir Sorumluluk Bildirimi Raporu hazırlıyor.

 

Darüşşafaka Açık Açık Platformu'nun bir üyesi

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu, 12 Temmuz 2016 tarihli kararıyla "Bağışçı Hakları Beyannamesi"ni imzalayarak, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflarla  bir araya getirmek amacıyla kurulan Açık Açık Platformu'nun üyesi oldu. Böylelikle bağışçılar, Açık Açık Platformu üzerinden de Darüşşafaka'yı destekleyebilecek

Açık Açık, bağışçıların;

  • Desteklemek istedikleri hizmet alanında faaliyet gösteren (bağışçı hakları beyannamesini kabul etmiş) dernek ve vakıfları arayıp bulabildikleri,
  •  Dernek ve vakıfları istedikleri kriterlerde karşılaştırabildikleri,
  • Dernek ve vakıfların amaçları, hikayeleri, projeleri, finansalları ve yöneticileri hakkında bilgi alabildikleri,
  • Dernek ve vakıfların bağışçı ilişkileri birimine mesaj atabildikleri,
  •  Bağış yaparken dikkat edilmesi tavsiye edilen bilgilere, vergi avantajlarına ve bağışçılık hakkında bilgilere ulaşabildikleri,
  • İsterlerse anında buldukları STK’ya bağış yapabildikleri,
  • Kayıtlı platform kullanıcısı olarak bağış yapmaları halinde bütün eski bağışlarını takip edebildikleri,

Ve bütün bilgileri ve kolaylıkları sadece şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar için sağlarken, bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacı ile faaliyet gösteren bir platformdur.

Açık Açık Derneği, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir kurumun güvenilirliğini garantilemediğini bilir.
Açık Açık Derneği, şeffaf ve hesap verebilir yapıların, yaşanan hatalardan/olumsuzluklardan pay çıkarma ve edinilen deneyimler ışığında tutarlılık gösterme ihtimalinin ve kültürünün yüksek olduğunu bilir,

Açık Açık, sürdürülebilirliğini bağışçı haklarını tanıyan STK’lardan aldığı platform kullanım ücreti ve kaynak geliştirme danışmanlık hizmet bedeli ile sağlamaktadır. Tüm kaynaklar Açık Açık Platformu’nun işleyişi ve iletişimi için kullanılmaktadır.

Platform üzerinde mali bilgilerimiz yer alacaktır. Açık Açık Derneği, tüzel kişiliği gereği kar amacı olmadığı için hedeflenen yapıyı aşan bir gelir olması halinde, STK’lara yansıtılan maliyetler düşürülecektir.

 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla 1993 yılında kurulan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) üyesidir. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında iş birliği yapmaktadır.

 

 

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?