Sait Faik Hikaye Armağanı

 ›  Hakkımızda  ›  Darüşşafaka Cemiyeti  › ↓ 

Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliği

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012'den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilmektedir.

Yaşamının son yıllarında çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik, Darüşşafaka Lisesi’nde yapılan bir matineye de katılır. Lisede yapılan ilk toplantının konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca olmuştur ve Dağlarca, ikinci toplantıya konuk olması için Abasıyanık'ı ikna eder. Matineden sonra Okulu gezen Sait Faik, eve döndüğünde annesine mal varlığını babası hayatta olmayan çocuklara güzel imkânlar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka'ya bağışlamayı teklif eder.

Abasıyanık'ın annesi Makbule Hanım, Sait Faik'in vefatından sonra, 8 Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetnamede mal varlıklarının çoğunu ve yazarın eserlerinin telif hakkını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşacak bir jürinin, o sene içerisinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı” verilmesi istenir.

Armağan, ilk kez 1955 yılında verilir. Sait Faik Armağanı para ödülü 1960 yılına kadar Varlık Yayınlarınca karşılanır. 1960-1963 tarihleri arasında verilemeyen ödül, Makbule Hanım'ın 1964 yılındaki vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülür.

Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliği
Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliği

 

Merhume Makbule Abasıyanık’ın vasiyetini yürüten Darüşşafaka Cemiyeti’nin 24.12.2019 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen son şeklidir.

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1964 yılında kurduğu Jüri;

A) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve görevlilerinden,

B) Tanınmış edebiyatçılardan,

C) Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında çalışan yazarlardan ve Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisinden olmak üzere seçilmiş 7 kişiden oluşmuştur.

1987 yılından itibaren jüriye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından atanan bir üye de eşit şartlarla katılmaya başlamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti kendisi tarafından atanan üyeyi uygun gördüğü takdirde değiştirebilir.

Ölüm ve istifalar gereği boşalan üyeliklere jüri tarafından aynı nitelikleri taşıyan kişiler seçilerek bu esas korunmuştur.

2010 yılından itibaren jüride;

Doğan HIZLAN (Jüri Başkanı), Prof. Dr. Murat GÜLSOY, Prof. Dr. Jale PARLA, Metin CELAL, Hilmi YAVUZ, Nursel DURUEL ve Darüşşafaka Cemiyeti tarafından atanan Beşir ÖZMEN yer almaktadır.

2) Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı bir takvim yılı içinde yayımlanmış bir yazara ait hikâye kitapları arasında jürinin seçtiği başarılı ve üstün esere verilir. Armağan’ın miktarı her yıl Darüşşafaka Cemiyeti'nce belirlenmektedir. Armağan miktarının Jüri ve Cemiyet Yönetim Kurulu’nun teklif ve imkânlarıyla değişmesi mümkündür.

3) Bir takvim yılının en başarılı ve üstün eserini seçmekle görevli olan jüri, Türk Edebiyatında Sait Faik’in temsil ettiği düzeye layık olacak şekilde, insan ve toplum gerçeklerinin insancıl ve değerle işlenmiş olmasına, dil ve anlatım ustalığına hikâyelerdeki teknik başarıya dikkat eder.

4) Armağan’a aday olabilme şartları şunlardır.

    A- Şubat ayı son günü akşamına kadar yazar veya yayınevlerince Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal İletişim Birimi’ne başvurarak aday olduğunu bildirmek ve kitaptan on nüsha teslim etmek.

   B- Aynı takvim yılı içinde yayımlanmış kitaplardan, en az iki jüri üyesinin yazılı teklifiyle önerilmek.

Kısıtlayıcı Hükümler:

C- Armağan’a aday olan kitabın daha önce başka bir ödül almamış olması gerekir.

D- Daha önce Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmış bir yazar ikinci defa Armağan’a başvuramaz.

5) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği (oylamaya katılmayan) sorumlu kişi, Cemiyet’e başvuran eserlerin ve yazarların adlarını Jüri üyelerine bildirir.

Armağan’a adaylık için başvurmamış ancak aynı takvim yılı içinde yayımlanmış eserler arasında değerli ve başarılı olanlar varsa, Jüri üyeleri en az iki imzalı yazılı bir teklifle Cemiyet'in görevlendirdiği sorumlu kişiye bildirirler.

Bu kitaplardan gerekli miktar Cemiyet tarafından satın alınarak diğer başvuran kitaplar arasına katılır. Başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak Jüri tarafından bir ön jüri kurulur, kitaplar ön jüriye 15 Mart akşamına kadar iletilir. Ön jüri başvuran eserler içinden bir eleme yaparak 10 kitaplık bir kısa liste oluşturur. Kısa listede yer alan kitaplar tüm jüri üyelerine gönderilir. Eş zamanlı olarak bu kısa liste 15 Nisan günü kamuoyuna açıklanır. Bütün bu işlemler 15 Nisan’a kadar tamamlanır.

6) Kısa listede yer alan eserler arasında Armağan’a katılmamış ancak jüri üyeleri tarafından aday gösterilmiş olanlar varsa, kısa liste kamuoyuna açıklanmadan önce bu bilgi yazarlarıyla paylaşılır ve yazılı onayları alınır. Onay vermeyen yazarlar kısa listeden çıkarılır.

7) Başkan, Jüriyi mayıs ayının ilk haftası içinde toplantıya çağırır. Cemiyet Yönetim Kurulu'nca görevlendirilmiş olan kişi bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için Başkanlıkla ilişki kurar.

8) Jüri toplantısı Başkan’ın yönetiminde yapılır. Jüri toplantısına, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren üye de aynı yetkilerle katılır.

Başkanlıkça gerekirse eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde görüşme açılır.

Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, Armağan’ı hak kazanır. Bu toplama varılamadığı zamanlarda, oy kazanmış eserler üzerinde, Başkanlığın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir.

Oy eşitliği durumunda Jüri Başkanı'nın ikinci oyu, belirleyici etki olur.

Tek başına Armağan’ı hak eden eserin bulunmadığı durumlarda en az üç oy almış iki ayrı eser Armağan’ı paylaşabilirler.  Hiçbir eserin gerekli başarı düzeyinde görülmediği zamanlarda, o yılın Armağan’ı ertesi yıla eklenmek üzere ertelenir.

9) Jüri toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Jüri Başkanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10) Yönetmelik tarafından düzenlenmeyen durumlarda, gerekli karara varmak, Jüri oylarının çoğunluğuyla mümkündür.

11) Armağan, Armağan’a layık görülen yazar tarafından kabul edilmezse, Darüşşafaka Cemiyeti’ne kalır.

12) Armağan, Cemiyet’in düzenleyeceği özel bir törenle kazanan veya kazananlara verilir.

Sait Faik Hikâye Armağanı'nı Kazananlar  
Kaçıncı​   Tarih​ Kazanan Kitabın adı
66.    2020 Ethem Baran Döngel Dünya
65.   2019 Melisa Kesmez Nohut Oda
64.   2018 Kemal Varol Sahiden Hikaye
63.   2017 Pelin Buzluk En Eski Yüz
62.   2016 Muzaffer Kale Güneş Sepeti
61.   2015 Bora Abdo Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü
​60.   ​2014 Mahir Ünsal Eriş​ ​Olduğu Kadar Güzeldik
59.​   ​2013 ​Sine Ergün ​Bazen Hayat
​58.   ​2012 ​Yalçın Tosun ​Peruk Gibi Hüzünlü
57​.   2011​ Ahmet Büke​ Kumrunun Gördüğü​
56​.   2010​ Aslı Erdoğan​ Taş Bina ve Diğerleri​
55​.   2009​ Feryal Tilmaç​ Aradım Yaz Dediniz​
54.​   2008 ​Behçet Çelik ​Gün Ortasında Arzu
​53.   2007 Selma Fındıklı ​İmbatta Karanfil Kokusu
52.​   ​2006 ​Refik Algan ​Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikayeler
​51.   ​2005 ​Ayşe Sarısayın ​Yorgun Anılar Zamanı
50.​   2004 ​Başar Başarır ​Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri
49.​   ​2003 ​Mehmet Günsür ​İçeri Bakan Kim
48.​   2002 ​Yekta Kopan ​Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
47.​   ​2001 ​Murat Gülsoy ​Bu Kitabı Çalın
46.​   ​2000 ​Faruk Duman ​Av Dönüşleri
45.​   1999 ​Necati Tosuner ​Güneş Giderken
44.​   1998 ​Erdal Öz ​Sular Ne Güzelse
44.​   1998 ​Orhan Duru ​Fırtına
​43.   1997 ​Ayşe Kulin ​Foto Sabah Resimleri
42.​   ​1996 Cemil Kavukçu ​ Uzak Noktalara Doğru​
​41.   ​1995 ​Mehmet Zaman Saçlıoğlu ​ Yaz Evi
40.​   ​1994 ​Osman Şahin ​Selam Ateşleri
39.​   ​1993 ​Ödül verilmedi.
38.​   ​1992 ​Oya Baydar ​Elvada Alyoşa
37.​   ​1991 ​Ayla Kutlu ​Sen de Gitme Triyandafilis
36.​   ​1990 ​Nezihe Meriç ​Bir Kara Derin Kuyu
​35.   ​1989 ​Demir Özlü ​Stockholm Öyküleri
34. ​   ​1988 ​Gülderen Bilgili ​Bir Gece Yolculuğu
​34.   1988 ​Mahir Öztaş ​Ay Gözetleme Komitesi
33.​   1987 ​Tomris Uyar ​Yaza Yolculuk
32.​   ​1986 ​Feyza Hepçilingirler ​ Eski Bir Balerin
31.​   1985 ​Tarık Dursun K. Ona Sevdiğimi Söyle
30.​   ​1984 ​Pınar Kür  ​Akışı Olmayan Sular
29.​   1983 ​Nursel Duruel Geyikler, Annem ve Almanya
28.​   1982 ​Ödül verilmedi.
27.​   ​1981 ​Ödül verilmedi.
26.​   1980 ​Tomris Uyar ​Yürekte Bukağı
25.   1979 ​Ferit Edgü ​Bir Gemide
​24.   ​1978 ​Adnan Özyalçıner ​Gözleri Bağlı Adam
24.​   1978 ​Selçuk Baran ​Anaların Hakkı
23.​   1977 ​Necati Cumalı ​Makedonya
​22.   1976 ​Selim İleri ​Dostlukların Son Günü
​21.   1975 ​Adalet Ağaoğlu ​Yüksek Gerilim
​20.   1974 ​Fakir Baykurt ​Can Parası
19.​   ​1973 ​Demirtaş Ceyhun ​Çamasan
18.​   ​1972 ​Füruzan ​Parasız Yatılı
17. ​   ​1971 ​Bekir Yıldız ​Kaçakçı Şahan
17.​   ​​1971 ​Bilge Karasu ​Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
16​.   1970 ​Zeyyat Selimoğlu ​Direğin Tepesinde Bir Adam
15.​   1969 ​Orhan Kemal ​Önce Ekmek
15.​   ​1969 ​Faik Baysal ​Sancı Meydanı
​14.   1968​ ​Muzaffer Buyrukçu ​Kavga
13.​   ​1967 ​Tarık Dursun K. ​Yabanın Adamları
​12.   1966 ​Cengiz Yörük ​Çölde Bir Deve
11.​   ​1965 ​Kamuran Şipal ​Elbiseciler Çarşısı
11.​   ​​1965 ​Mahmut Özay ​Yorgo
10.​   ​1964 ​Adnan Özyalçıner ​Sur
​10.   ​1964 ​Mehmet Seyda ​Başgöz Etme Zamanı
9.​   1963​ ​Ödül verilmedi
8.​   ​1962 ​Ödül verilmedi
7.​   ​1961 ​Ödül verilmedi
​6.   ​1960 ​Ödül verilmedi
5.​   ​1959 ​Oktay Akbal ​Berber Aynası
4.​   ​1958 ​Orhan Kemal ​Kardeş Payı
3.​   ​1957 ​Necati Cumalı ​Değişik Gözle
2.​   ​1956 ​Tahsin Yücel ​Haney Yaşamalı
​1.   ​1955 ​Haldun Taner ​On İkiye Bir Var
​1.   ​1955 ​Sabahattin Kudret Aksal ​Gazoz Ağacı

 

Sait Faik Hikâye Armağını 1955'ten 1964 yılına kadar Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi. Makbule Hanım'ın 1963'te vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren her yıl bu armağanı vermeyi sürdürdü. 

 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?