Uluslararası Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği Konferansı Sonuç Raporu

 ›  Haberler  › ↓ 
egitim konferansi kapak_rsz.jpg1863’ten beri eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti olarak 150. kuruluş yıldönümü etkinliklerimiz çerçevesinde, 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde TİM Gösteri Merkezi’nde “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” (Equal Opportunity in Access to Quality Education) başlıklı uluslararası bir konferans düzenledik.
 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Eğitim Vakfı’nın (European Training Foundation) katılımlarıyla gerçekleştirilen konferansımızla, küresel dünyada tüm ülkelerin birincil hedefi haline gelen kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin, uluslararası uzmanlar ve ulusal paydaşların katılımıyla tartışılmasını amaçladık. Maddi ve sosyal yönden dezavantajlı ailelerin çocuklarına mümkün olan en iyi kalitede eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlayacak sistemlerin geliştirilmesine, eşitsizliklerin giderilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulmasına katkı sunmayı hedefledik.
 
Açılış konuşmasını yapmayı kabul ederek konferansımızı onurlandıran T.C. Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Dinçer’e bir kez daha teşekkür ediyoruz.
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Baş Katibi, Mali İş Birliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü Başkanı Javier Menendez Bonilla’nın da bir konuşma yaptığı konferansımızda; MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği konusunda Türkiye’deki politika ve mekanizmaları, Avrupa Eğitim Vakfı Sosyal İçerme Uzmanı ve İtalya Ülke Sorumlusu Lida Kita ise, AB perspektifini ve diğer ülkelerdeki mekanizmaları paylaştı.
 
Konferansımızda; Avrupa Birliği’ndeki iyi örneklerin paylaşıldığı “AB Ülkelerindeki İyi Uygulamalar” başlıklı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’in yaptığı panelde, Avusturya, İspanya, Makedonya ve Finlandiya’dan uzmanlar kendi ülkelerinden eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik başarılı uygulama örneklerini sundu. Ayrıca “Eğitimde Kalite”, “Eğitime Erişim”, “Eğitime Destek Sistemleri” ve “Gelecekte Darüşşafaka” konularında grup atölye çalışmaları yürütüldü.
 
Konferansın hazırlık ve düzenleme süreçlerine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip, Avrupa Eğitim Vakfı Yöneticisi Lida Kita, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nur Otaran büyük destek verdiler. Kendilerine bu desteklerinden ötürü teşekkür borçluyuz. Ayrıca konferansımıza zenginlik katan konuşmacılara ve atölye çalışmalarımıza katılan kolaylaştırıcılara teşekkür ediyoruz.
 
Konferansta yapılan konuşmalar ve atölye çalışmalarının çıktıları, tespit ve önerileri de içeren bir sonuç raporu halinde hazırlandı. Konferansımızda “Eğitime Erişim” başlıklı atölye çalışmasının kolaylaştırıcılığı görevini de üstlenmiş olan Uzm. Psk. Ceyda Dedeoğlu, konferans raporumuzu yayına hazırladı. Sayın Dedeoğlu’na titiz ve özverili çalışmasından dolayı, Cemiyetimiz Başkanlık eski Danışmanı Okan Uzelli’ye de sonuç raporumuzun hazırlanmasına verdiği destekten ötürü teşekkürlerimizi sunarız.
 
Konferansın sonuç raporunu bilgilerinize sunuyor, konferansta çıkan sonuçların bize ışık tutmasını, görüş ve önerilerin Türk eğitim sistemi için olduğu kadar, Darüşşafaka için de yol gösterici olmasını, yeni ufuklar açmasını umuyoruz.
 
Her çocuğun kaliteli eğitim şansına sahip olduğu bir dünyanın yaratılmasına katkı sunması dileğiyle...
 
Saygılarımla,
 
 
M. Talha Çamaş
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?