Uluslararası "Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği" Konferansı

 ›  Haberler  › ↓ 
1863’ten bugüne eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce öğrenciye, ilkokul 4. sınıftan liseyi bitirene kadar tam burslu yatılı eğitim sunan Darüşşafaka Cemiyeti, 150. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin önemini vurgulamak amacıyla uluslararası bir konferans düzenliyor.
 
egitimde_firsat_esitligi_konferansi_kapak.jpg
 
 “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği” (Equal Opportunity to Access Quality Education) başlıklı uluslararası konferans, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile Avrupa Eğitim Vakfı’nın (European Training Foundation) katılımlarıyla, 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde TİM Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. T.C. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer’in açılış konuşmasını yapacağı konferansta, Avrupa Birliği’ndeki genel yaklaşımın yanı sıra Türkiye, Avusturya, İspanya, Makedonya ve Finlandiya örnekleri sunulacak. Ayrıca “Eğitimde Kalite”, “Eğitime Erişim”, “Kaliteli Eğitime Destek Sistemleri” ve “Gelecekte Darüşşafaka” konularında grup çalışmaları yürütülecek.
 
Konferansın genel amacı;
• Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin önemi ve yararları konusunda farkındalığı artırmak,
• Sosyal içermenin gerçekleşebilmesi için kaliteli eğitim uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında çok katmanlı, sektörler, ülkeler, bölgeler arası gelişmiş bir politika diyaloğuna ve politika alışverişine katkıda bulunmak,
• Türkiye’de, maddi ve sosyal yönden dezavantajlı ailelerin çocuklarına mümkün olan en iyi kalitede eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlamak için bir sistem geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu çerçevede, farklı Avrupa ülkelerinde ulusal seviyede ve okul düzeyinde fırsat eşitliği sağlamak için yürütülen politika ve uygulamalar, yaşanan deneyimler ve karşılaşılan engeller paylaşılacaktır. Türkiye’de kaliteli eğitim olanaklarının genişletilmesi ve eşitsizliklerin azaltılması için yeni yaklaşımlar ve ilkeler tartışılacaktır.
 
Hedefler
• Kaliteli eğitimi ve eğitimde eşitlik sorunlarını, karşılaştırmalı bir bağlamda, farklı ülkelerde uygulanan eğitimde reform politikalarının ışığında tartışmak,
• Türkiye’de ve diğer ülkelerde, kaliteli eğitim sağlarken farklı ihtiyaçları karşılayabilme konusunda okul yöneticileri, yerel yetkililer vb. tarafından toplumu desteklemek amacıyla alınan önlemler, yaşanan zorluklar ve deneyimlerden alınan dersler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak,
• Türkiye’deki destek sisteminin geliştirilmesi için öneriler geliştirmektir.

Beklenen sonuçlar
Grup çalışmalarına katılanlardan aşağıdaki konularda düşünce ve deneyimlerini paylaşmaları beklenmektedir;
• Kaliteli eğitim; kaliteli eğitim sağlama politikaları; kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin mevcut katkıları; kaliteli eğitime herkesin erişmesinin önündeki engeller; bu engelleri aşma yolları,
• Sosyal uyumu güçlendirmeye, öğrenme süreçlerini geliştirmeye ve ulusal çapta tüm öğrencilerin akademik başarısını artırmaya katkıda bulunacak etkili eğitim politika ve uygulamaları,
• Maddi ve sosyal yönden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sunulan, kaliteli eğitim hizmetlerine erişimi destekleyen sistemler; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında kurulacak, kaliteli eğitime herkesin erişimini sağlama hedefli ortaklıklar;
• Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlama ve öğrenme süreçlerini geliştirmeye yönelik politika ve uygulamalara Darüşşafaka’nın olası katkıları ve bunları geliştirme yolları.

KONUŞMACILAR

 etf lida kita event.jpgLida Kita (İtalya)
Gelişim Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip (ILO-Turin Üniversitesi) olan Lida Kita, Arnavutluk’taki Tiran Üniversitesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Uzmanlık alanı Güneydoğu Avrupa’daki eğitim ve sosyal bütünleşmeyle ilgili kamu politikalarıdır. Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nda müfredat uzmanlığı ve ders kitapları yazarlığı görevini sürdüren Kita, aynı zamanda Tiran Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Kita, 2001 yılından beri Avrupa Eğitim Vakfı’nda ülke yöneticisi olarak görev yapmakta ve Batı Balkanlar ve Türkiye bölgesi kapsamında eğitimde sosyal bütünleşme projeleri takım liderliği görevini yürütmektedir.

 

 
Emin Karip.bmpProf. Dr. Emin Karip
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü’nden mezun oldu. University of Pittsburgh’da Eğitimde Yönetim ve Politika Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı’nda 1995 yılında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2009 yılında profesör unvanlarını aldı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 
 
 
ustun erguder.jpgProf. Dr. Üstün Ergüder
Üstün Ergüder, lisans eğitimini İngiltere'de, Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. Lisansüstü derecesini Syracuse Üniversitesi’nde aldıktan sonra, Siyaset Bilimi dalında doktora yaptı. Michigan Üniversitesi, Syracuse Üniversitesi ve New York Devlet Üniversitesi’nde ders verdi. 1992-2000 yılları arasında iki dönem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Halen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin Direktörü, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Üstün Ergüder, Eğitim Reformu Girişimi’nin direktörlüğünü yapmaktadır.
 
 
Sandra Rocionero.bmpSandra Rocionero (İspanya)
Sandra Racionero, Uluslararası Katalan Üniversitesi’nde eğitim psikolojisi alanında öğretim üyesi ve Avrupa’da düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri Bilimsel Semineri’nin direktörüdür. Barselona Üniversitesi CREA’da araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Burada, Avrupa’da önemli bir sosyal ve siyasi etki yaratan INCLUD-ED adlı büyük bir araştırma projesinde görev almıştır. Racionero, Wisconsin Üniversitesi’nden eğitim psikolojisi ve program dallarında çifte doktora derecesi almış ve bu üniversitede aynı zamanda hocalık yapmıştır. 2011’de akademik başarılarından dolayı Wisconsin Üniversitesi’nden ödül almış ve bu ödülü alan tek Avrupalı öğrenci olmuştur. Azınlıkların ve ailelerin toplumsal katılımdaki rolü, eğitim bilimleri, diyalog bazlı öğrenme gibi konularda yayınları bulunmaktadır.
 

Finlandiya.jpgMarkku Pyysiäinen (Finlandiya)

Helsinki Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra 1982’de aynı fakültede doktora çalışmalarını tamamladı. 1984-1997 yıllarında Helsinki Üniversitesi’nde Din Eğitimi konusunda dersler verdi. 1987-1997 yılları arasında, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu bünyesinde Din Eğitimi ve Yaşam Felsefesi alanında öğretmenlik yaptı. 1997-2002 yıllarında Helsinki Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve 1997-2001 yıllarında Öğretmen Eğitimi Bölümü’nde yöneticilik yapan Pyysiäinen, 2002’den beri Helsinki Üniversitesi bünyesinde yer alan Helsinki Lisesi’nin İdari Müdürü, 2003’ten bu yana ise Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.
 
 
 
Aferdita Haxhijaha imeri.jpgAfërdita Haxhijaha Imeri (Makedonya)
Pittsburgh Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi olan Afërdita Haxhijaha Imeri, Üsküp merkezli ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Deside ile “Social Innovation Lab” adlı bölgesel bir girişimin kurucularındandır. Özellikle bölgedeki sosyo-ekonomik meseleler hakkında geniş çaplı araştırma ve politika geliştirme deneyimine sahip olan Imeri, on yılı aşkın süredir, SEE kalkınma çalışmalarını yönetmiş ve kamusal paydaşların kapasitesini artırıcı çeşitli projelerde görev almıştır. Uzmanlık alanı sosyal bütünleşme ve politikalar olan Imeri’nin çalışmaları, özellikle eğitim, Aktif İşgücü Piyasası Önlemleri (Active Labour Market Measures) yoluyla dezavantajlı grupların ekonomik olarak güçlendirilmesi, cinsiyet ve sosyal uyumla ilgili projeler üzerine odaklanmaktadır.
 
 

 Monika Mott.bmpMonika Mott (Avusturya)
Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı adına Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da eğitimde gelişim programlarını destekleyen KulturKontakt Austria’nın Eğitimde İş Birliği biriminin yöneticisidir. Ayrıca ERI SEE (Güneydoğu Avrupa’da Eğitim Reformu Girişimi) yönetim kurulu üyesidir. Öncelikli çalışma konuları arasında, eğitimde değişim yönetimi, eğitimde sosyal bütünleşme, kalite geliştirme ve mesleki eğitimin iş gücü piyasasındaki işe yararlığını
artırma yer alıyor. 1999-2001 yılları arasında, Güneydoğu Avrupa İstikrar Antlaşması çerçevesinde Eğitim ve Gençlik Özel Ekibi’nin sekreteryasının yöneticiliğini yaptı. 1995-1998 yıllarında, Avusturya Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Arnavutluk’ta eğitim koordinatörlüğü yaptı. 1990-1995 yıllarında Southampton, Ceske Budejovice ve Prag Üniversiteleri’nde çalıştı.

 
  
ULUSLARARASI “KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ” KONFERANSI
                                                             PROGRAM
 
14 KASIM 2012, Çarşamba
19:00 - 21:00 Hoşgeldiniz Resepsiyonu/ Darüşşafaka Cemiyeti Merkez Binası- Maslak
 
15 KASIM 2012, Perşembe (TİM Gösteri Merkezi / Ana Salon)
09:00 - 09:30 KAYIT
09:30 - 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
•  Zekeriya YILDIRIM/ Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı
• Javier Menendez BONILLA, AB Türkiye Delegasyonu Baş Kâtibi, Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölümü Başkanı  
•  Prof. Dr. Ömer DİNÇER/ T.C. Milli Eğitim Bakanı
 
10:30 - 10:45  “DARÜŞŞAFAKA: KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SEMBOLÜ” SUNUMU
10:45 - 11:00  ÇAY / KAHVE MOLASI
11:00 - 11:30 DAVETLİ KONUŞMACI:
 “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: AB Perspektifi & Diğer Ülkelerdeki Mekanizmalar”
 Lida KITA, Mesleki Eğitim ve Sosyal Bütünleşme Uzmanı, Avrupa Eğitim Vakfı (İtalya)
11:30 - 12:00 DAVETLİ KONUŞMACI:
 “Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: Türkiye’deki Politikalar ve Mekanizmalar” 
 Prof. Dr. Emin KARİP, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı  
12:00 - 13:15 PANEL OTURUMU 
“AB Ülkelerindeki En İyi Uygulamalar”
Moderatör: Prof. Dr. Üstün ERGÜDER, Direktör, Eğitim Reformu Girişimi                 
Konuşmacılar:
  • Konu: "Eğitimde Başarılı Eylemler: Herkesin başarıya ulaşması için evrensel ve transfer edilebilir eylemler"
    Sandra  RACIONERO, Uluslararası Katalan Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi alanında Öğretim Üyesi (İspanya)
  • Konu: “Finlandiya’nın Kaliteli Eğitim Sağlama Konusundaki Deneyimleri”
   Markku PYYSİÄİNEN, Helsinki Lisesi (Normal Lyceum of Helsinki) Müdürü ve Doğu Finlandiya Üniversitesi Öğretim Üyesi (Finlandiya)
  • Konu: "Sosyal Bütünleşme Aracı Olarak Okullar-Makedonya’dan Uygulamalar"
 Afërdita HAXHIJAHA IMERI, “Deside” ve “Social Innovation Lab” adlı STK’ların kurucusu (Makedonya)
  • Konu: “Mesleki Eğitimde Sosyal Bütünleşme – Karşılaşılan Zorluklar ve Çıkarılan Dersler”
    Monika MOTT, “KulturKontakt Austria” adlı sivil toplum kuruluşunda Eğitimde İş Birlikleri Yöneticisi (Avusturya)                        

13:15 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 16:00 ATÖLYE ÇALIŞMALARI / 4 GRUP / TİM GÖSTERİ MERKEZİ ALT SALON
  1. Grup - Eğitimde Kalite: Kaliteli eğitim nedir? Kaliteli eğitim sağlamak için Türkiye’deki politikalar nelerdir? Güçlükler nelerdir? Nasıl aşılabilir?
  2. Grup - Eğitime Erişim: Türkiye’de her çocuğun kaliteli eğitime erişimini sağlayacak mekanizmalar var mı?
Neler engelliyor? Nasıl aşılabilir?
  3. Grup - Destek Sistemleri: İhtiyacı olan çocuklara destek mekanizmaları neler? Çocuklar hangi koşullarda
bunlara erişebiliyor? Herkesin kolaylıkla erişebilmesi için destek sistemi nasıl geliştirilebilir?
  4. Grup - Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının Geleceği: Darüşşafaka eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi için gelecekte ne tür katkılar sağlayabilir?
 
16:30 - 17:30 DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI GEZİSİ
19:30 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ ( İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BALTALİMANI SOSYAL TESİSLERİ’NDE) 
 
16 KASIM 2012, Cuma (TİM Gösteri Merkezi / Fettah Aytaç Salonu)
09:30 - 11:30 GRUP SUNUMLARI
11:30 - 12:00 ÇAY / KAHVE MOLASI
12:00 - 13:00 KONFERANS RAPORU & KAPANIŞ
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  
Ayrıntılı bilgi için; www.konferans.darussafaka.net adresini ziyaret edebilirsiz.
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?