Sami Serozan'ı minnetle anıyoruz

 ›  Haberler  › ↓ 

Darüşşafaka Cemiyeti'nin değerli bağışçısı, iyiliksever insan Sami Serozan'ı vefatının 41. yılında 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yerleşkesi'ndeki Darüşşafaka Müzesi'nde düzenleyeceğimiz törenle anıyoruz.

Tüm halkımız ve Darüşşafaka camiası davetlidir.


Sami Serozan kimdir?

1900 yılında Filibe'de doğmuştur. İlk ve Rüştiye tahsilini Filibe'de, lise tahsilini de Türkiye'de, yüksek tahsilini ise Viyana ve Almanya'da tamamlamıştır. 1925 yılında tekstil mühendisi olarak Türkiye'ye gelerek İstanbul'da ilk iplik fabrikasını kurmuştur. 1926 yılından sonra Yunanistan'a, Macaristan'a, Almanya ve Fransa'ya halı ipliği ihracına başladığını belirtmiştir. Dolapdere'de Tekel Deposu olarak kullanılan 12 Milyon lira (1965 yılında Reşat Altın 149 liraya satılıyormuş)  değerindeki gayrimenkulünün intifa hakkı kendisinde kalmak şartı ile, çıplak mülkiyetini 1965 yılında Cemiyetimiz'e bağışlamıştır. Sami Serozan, vefat ettikten sonra: Binanın bodrum katı ile zemin katı, kazan dairesi ile karşısındaki kapıcı lojmanı, Caneriği Sokağı'na isabet eden 5 kattan ibaret büro ve lojmanların bulunduğu bölümlerin intifa hakkını 2032 yılına kadar oğlu Rona SEROZAN'a bırakmıştır. RONA SEROZAN bu intifa hakkından Cemiyetle yaptığı görüşmeler sonrasında 2006 yılında feragat etmiştir. Cemiyetimizce 2006 yılında ilgili gayrimenkul Koç Holding'e satılmıştır.

Sami Serozan Darüşşafaka'ya yapmış olduğu bağış sonrası duygularını şu şekilde ifade etmiştir:

"Bu bağış bana hayatımın en mesut anlarını yaşatmaktadır. Darüşşafaka'ya hediye ettiğim bu bina, 17.000 metrekarelik inşa sahasını ihtiva eder. 1959 senesi belediye rayicine göre, senelik iradı 900.000 liradır. Kabiliyetli fakat fakir olduğu için yardıma muhtaç Türk çocuklarını okutmaya yardım edebilme düşüncesiyle bugün zevklerin en büyüğünü tatmaktayım. Yoksul, öksüz ve yetimlerin eğitimleri davasının önemini Türkiye'de herkes takdir eder. Yaptığım tetkiklerden edindiğim kanaat şudur ki; Darüşşafaka Cemiyeti Türkiye'de bu davaya en çok, en ciddi şekilde eğilen ve bu davaya en büyük hizmeti geçen bir kurumdur. Bağışımın bu dernek tarafından en uygun şekilde kullanılacağından emin olduğum için bu derneğe bağış yapmaktayım. Bu duyguların etkisiyle sevincim büyüktür."

12 Nisan 1976 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

Tüm Haberlere Göz Atın