Ökütçü (DŞ'65), İstanbul Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğine Seçildi

 ›  Haberler  › ↓ 

Darüşşafaka Ailesinden Ökütçü (DŞ'65), İstanbul Valisi Muammer Güler’in önerisi de dikkate alınarak İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekili seçildi.İstanbul Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma, sosyal gelişme planları, projelerin hibelerle desteklenmesi gibi konularla ilgilenmek üzere kuruldu. İstanbul’un Ulusal Ekonomiye katkısının en yüksek düzeye çıkarılmasını, bölgesel gelişme stratejisinin belirlenmesini, bölgemizin küresel ölçekte rekabet gücünün arttırılmasını, kamu özel kesim ve STK’lar ile iş birliğin geliştirilmesini, iş ve yatırım imkânlarının araştırılmasını, tanıtılmasını, bölgeye çekilmesini sağlayacaktır. Yatırım Ajansı, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek vermeyi, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibinin yanı sıra girişimciliğin desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlayacaktır. Yatırım Ajansı uygulamacı değil, destekleyici katalizör ve koordinatörlük görevi yapacaktır.

Ajansın Yönetim Kurulu Vali, İl Genel Meclis Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, üç özel kesim ve sivil toplam temsilcisinden oluşmaktadır. Yüz sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve yerel yönetim temsilcisinden oluşan Kalkınma Kurulu ise, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunu seçmek, denetlemek ve önerilerde bulunarak yönlendirme yetkisine sahiptir.
 
16 Aralık 2008'de Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Nazım Ekren'in de katıldığı ve İstanbul Valiliği'nde yapılan basın toplantısında Kurul'un tamamlanışı basınla paylaşıldı.
 
 
Davut Ökütçü’yü kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?