Darüşşafaka, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu 9,43'e yükseltti

 ›  Haberler  › ↓ 

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9,43'e yükseltti.

           

"Şeffaflık", "Hesap verebilirlik" ve "Sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması yaptıran ve başlangıç notu 8,4 olan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, beş yıl içinde notu 9,43'e yükseltti.

Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi’ne uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 9.43 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerinden 8,4; 2014 yılında 8,64; 2015 yılında 9,08 ve 2016 yılında 9,29 puan almıştı.

Bu sonuç; Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini ifade ediyor.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 302 kriterin incelenmesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için hazırladığı metodolojiye göre yapıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti olarak 2013 yılında 8,4 puanla başlayan kurumsal derecelendirme yolculuğunu 9.43'e çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, "Cemiyetimizin tüm faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Darüşşafaka, 154 yıldır  aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. İşte bugün Cemiyetimizin aldığı 9,43 notu, bu anlayışın bir sonucudur. Darüşşafaka olarak bu notu her yıl daha yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu 2017

Tüm Haberlere Göz Atın