Kiracımız Norse Life Center'ın iflasına ilişkin bilgilendirme

 ›  Haberler  › ↓ 

Gerek Cemiyetimize ait “Darüşşafaka Spor Tesisleri“ nde, gerekse başka kiralayanlara ait işyerlerinde kiracı olarak  “Norse Fitnesstation” markasıyla faaliyet göstermekte olan “Süper Spor Turizm Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti”, alacaklılarına olan borçlarını ödeyemediğini belirterek İFLAS ERTELEME talebinde bulunmuştur.

Mahkemede yapılan yargılama sonucunda; 12.05.2016 tarihinde  “Süper Spor Turizm Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti”nin  İFLASI’na karar verilmiştir. 

Bu iflas kararı İstanbul 3. İflas Dairesi’nin 2016/5 İflas sayılı dosyasında işlem görmektedir.

 İflas Müdürü, verilen bu iflas kararı uyarınca yasa hükümleri doğrultusunda iflasına karar verilen   “Süper Spor Turizm Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin kiracı olarak çalıştırmakta olduğu diğer Spor tesislerini olduğu  gibi, “Darüşşafaka Spor Tesisleri"ni de mühürlemiş, bilahare de bu tesislerdeki malların tespitine geçilmiştir.

Cemiyetimiz tarafından, kiracı hakkında kira borçlarını ödememesi nedeniyle yasal her türlü süreç yürütülmüş, icra takibi yapılmış,  mahkemece kiracının temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmiş, kiracı bu kararı temyiz etmiş, bu arada ise kiracının açmış olduğu iflas erteleme dosyasında iflasına karar verilmiştir.

Kiracı ile ilgili İFLAS kararı tamamen birçok alacaklısına olan borçlarını ödeyemediğinden bahisle kendi açmış olduğu dava sonucunda alınmış olup, mühürleme de dahil yürütülen tüm işlemler, bu iflas kararı sonucu İflas Dairesince resen yürütülen işlemlerdir.

Cemiyetimizin halen müflis durumdaki kiracı “Süper Spor Turizm Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.” ile ilişkisi, tamamen 11.06.2010 tarihli kira akdine dayalı ve kiralayan sıfatıyladır.

Cemiyet dışında da birçok alacaklısı ve bu alacaklılarına büyük miktarlarda borcu bulunup  borca batık olması nedeniyle iflasına karar verilmesine karşın, müflis şirket yetkilisinin bir kısım medya organlarında asılsız beyanlarda bulunarak üyelerini  Darüşşafaka’ya yönlendirmesi, tamamen müflisin yasal hiçbir geçerliliği olmayan, üyelerini yanıltıcı ve asılsız beyanlarının devamı  niteliğindedir. 

Müflis “Süper Spor Turizm Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.” ile ilgili her türlü talebin İstanbul 3. İflas Dairesi’nin 2016/5 İflas sayılı dosyasına yöneltilmesi gerektiği açık olup, bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Darüşşafaka Cemiyeti

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?