Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul" 2. Toplantı Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Üyelerimiz,
Cemiyetimizin 2018 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılması gereken birinci toplantısı, gerekli sayıda katılım olmadığından yapılamamıştır. 

Bu nedenle, tüzüğümüz hükümleri uyarınca 6 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da "Darüşşafaka-TİM Show Center" Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle yapılacak olan ikinci toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Saygı ve Sevgilerimle.
M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı 

GÜNDEM:

1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
3) Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
4) Denetim Kurulu 2018 yılı Raporunun görüşülmesi.
5) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
6) 2019 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2019 yılı Bütçe teklifinin onaylanması,
7) 2019 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
8) 2019 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
11) “Darüşşafaka Bilgilendirme Politikaları ve Darüşşafaka Etik İlkeleri”nin sunulması.
12) 2019 yılı üyelik aidatının belirlenmesi.
13) Dilekler ve öneriler.
14) Seçimler ve kapanış.

“Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu” ve ekleri ile “Denetim Kurulu Raporu” ve “2019 yılı Bütçe Teklifi”, 04.03.2019 tarihinden itibaren “www.darussafaka.org” adresli web sayfamızda yayınlanmakta olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.    

Genel Kurul ilânımız, 8 Mart 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?