Darüşşafaka’ya bağış yaparak, vergi muafiyeti bulunan kurumlara yasaların tanıdığı desteklerden yararlanın!

 ›  Haberler  › ↓ 
vergi_muafiyeti_06112014.jpg

1863 yılından bu yana babası veya annesi vefat etmiş, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın yaşamını eğitimle değiştiren Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olarak sizleri ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz.

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Darüşşafaka’ya yapacağınız bağışlarla hem Türkiye’nin yarınlarını biçimlendirecek nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunabilir hem de “Vergi Muafiyeti Bulunan Vakıflara Yasaların Tanıdığı” desteklerden yararlanabilirsiniz.
 
Yasaların tanıdığı destekler neler?

1- Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinin Birinci Fıkrasının 4. Bendi’ne göre; kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.
2- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 14. üncü Maddesinin 1/b alt bendine göre; kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernek ve vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

Bağışlarınız, Cemiyetimize öğrenci sayımızı artırarak yeni bir okul açma ve daha çok çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlama yolunda umut veriyor. 
Her çocuğun kaliteli eğitim hakkı olduğuna inanan, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonumuza gönül veren ve eğitimle değiştirdiğimiz yaşam öykülerine yenilerinin eklenmesini isteyen herkesi Cemiyetimizi desteklemeye davet ediyoruz.
 
 
Tüm Haberlere Göz Atın