Darüşşafaka, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu olan ilk STK oldu

 ›  Haberler  › ↓ 
DS cemiyet logo dusuk.jpg150. yılını kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, 10 üzerinden 8.4 puan aldı.

Bu sonuç Darüşşafaka’nın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gereksinimi olduğunu ifade ediyor.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 278 kriterin incelemesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için hazırladığı metodolojisine göre yapıldı.
 
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?