Darüşşafaka’nın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8.64 oldu

 ›  Haberler  › ↓ 
Geçtiğimiz sene bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl da aynı çalışmayı yaptırdı.
 
Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 8.64 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti 2013 yılında aynı değerlendirmeden 10 üzerinden 8.4 puan almıştı.

Bu sonuç; Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gereksinimi olduğunu ifade ediyor.
Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 278 kriterin incelemesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil Toplum Kuruluşları” için hazırladığı metodolojisine göre yapıldı.
 
Konuya ilişkin değerlendirme yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka'nın öncü rolünü her dönem sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Cemiyetimiz geçtiğimiz sene bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırdı ve Türkiye'de SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu alan ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Aynı çalışmayı Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’ye bu yıl da yaptırdık ve 8,4 olan puanımızı 8,64'e yükselttik" dedi.
 
Darüşşafaka'nın tüm faaliyetlerinde şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Çamaş, "Hedefimiz her geçen yıl kurumsal yönetim ilkelerini daha etkin kılmak" diye konuştu.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?