Darüşşafaka MUN Konferansı’ndan çözüm üreten görüşler

 ›  Haberler  › ↓ 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nın (DŞMUN’22) sekizincisi düzenlendi.

Darüşşafaka Maslak Kampüsü’nde 16-18 Aralık günlerinde, “Küresel Çağda İnsani Krizlerin Evrensel İş Birliği ile Çözümü (Universal Cooperation in Denouement of Humanitarian Crisis Within The Global Age)” temasıyla düzenlenen 8. DŞMUN’22 Konferansı; Türkiye genelindeki 18 farklı okuldan 285 delege, 16 öğrenci komite başkanı, Darüşşafaka MUN öğrencilerinden 13 kişilik yönetici ekibi ve 29 danışman öğretmenin katılımı ile gerçekleşmiştir.  

 Öğrencilerin, evrensel sorunlara çözüm önerileri getirerek tasarılar hazırladığı konferansın açılışı, Yunanistan Eski Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Eski Daimi Temsilcisi Yaşar Halit Çevik’in (DŞ’74) konuşmasıyla yapıldı.

Konuşmasında müzakerelerin günlük hayatın bir parçası olduğundan bahseden Çevik, müzakerelerin diplomatların tekelinde olmadığını ifade ettikten sonra şunları dile getirdi: “Hükûmetler ulusal mevzuatları ve uluslararası taahhütleri ile bağlıdır; parlamentolarının denetimi altındadırlar ve nihayetinde halklarını temsil ederler. 193 delegeden sadece biri olarak ve kendi hiyerarşinizi göz önünde bulundurarak, meslektaşlarınızın her biri ile empati kurabilmeli, neyi kabul edip edemeyeceklerini hesaplayabilmelisiniz. Çok taraflılıkta, en yükseği hedeflemek genellikle başarı getirmez. Çok taraflılık, özellikle BM'nin küresel ortamında, çeşitli ve karmaşık bir ortamda genellikle hayati meselelerle mücadele eden çetin bir süreçtir. Doğası gereği yavaş ve kademelidir. Ürünleri, hiç kimseye, hiçbir üye devlete neşe ve tam memnuniyet getirmez. Ancak çok taraflılık tam olarak budur.

BM, kazananın her şeyi aldığı bir rulet masası değildir. Aksine, tüm katılımcıların nihai üründe bir hissesi, payı olmalıdır. BM dilinde buna herkes tarafından sahiplik denir. Çalışmanız böyle bir sonuca katkıda bulunuyorsa, insanlığın duvarına bir tuğla daha örüldüğünü hissedebilirsiniz.”

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Komitelerinde üç gün süren münazaralar sonucunda Güvenlik Konseyi’nde; Haiti sorunu, Ukrayna bölgelerinin egemenliklerini korunması ve Mali sorunlarının her biri için birer yasa tasarısı olmak üzere toplam üç yasa tasarısı, 

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde; savaş bölgelerinde biyolojik ve kimyasal silahların kullanımının önlenmesi üzerine iki yasa tasarısı; hükûmet ve devlet dışındaki kişilerin silah ticareti konusunun ele alınması konusunda bir yasa tasarısı,

Siyasi Komite’sinde; uzayda güvenlik ve barışın sağlanması hakkında iki; Birleşmiş Milletler’in barışı sağlama operasyonları çerçevesinin yeniden düzenlenmesi konusunda üç adet olmak üzere toplam beş yasa tasarısı,

Legal Komitesi’nde; sosyal medyanın uygunsuz kullanımlarını gözden geçirmek ve zararlarını önlemek üzere kararlar almak üzerine üç yasa tasarısı,

Çevre Komitesi’nde; Afrika’daki yasadışı egzotik ticareti ve bunun biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri üzerine bir yasa tasarısı,  yenilenebilir ve ulaşılabilir  enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusu üzerine iki yasa tasarısı, 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’inde, iklim değişikliği ve sonuçlarının küresel tedarik zincirinin bozulması üzerine iki yasa tasarısı; Güneydoğu Asya' daki Covid 19 salgınının sosyo ekonomik sonuçları hakkında bir yasa tasarısı,

İnsan Hakları Komite’lerinde; Hindistan-Pakistan arasındaki son su krizi ile ilgili gerilimlerin hafifletilmesi üzerine bir yasa tasarısı olmak üzere toplam 20 yasa tasarısı komitelerden geçmiştir.

Delege olarak konferansa katılan Darüşşafaka MUN Yetenek Kulübü öğrencileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya’yı; Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi, Siyasi Komitesi,  İnsan Hakları Komitesi’nde ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de Kanada’yı temsil ettiler. Darüşşafaka Lisesi MUN Yetenek Kulübü öğrencilerinden, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de Kanada delegesi olarak konferansa katılan  Akın, "Outstanding Delegate" ödülü almaya hak kazandı. 

Model Birleşmiş Milletler (MUN) nedir?

 MUN (Model United Nations), pek çok lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı MUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma kâğıtlarının hazırlanması gibi görevler de ev sahibi okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerin gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede onların dünyaya bakış açılarını geliştirir.

 

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?