Darüşşafaka MUN Konferansı gençleri buluşturdu

 ›  Haberler  › ↓ 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından Darüşşafaka Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nın yedincisi düzenlendi.

Darüşşafaka Maslak Kampüsü’nde 10-13 Ekim tarihlerinde, “Netlik Arayışı: Ülkeler Arası Müzakerelerin Yol Açtığı Sona Erdirilemeyen Politik Sarmalı Kırmak” temasıyla düzenlenen 7. DŞMUN Konferansı’na Türkiye genelinden 17 okuldan 202 öğrenci, 24 öğretmen ve 21 komite başkanı katıldı.

Öğrencilerin, evrensel sorunlara çözüm önerileri getirerek tasarılar hazırladığı konferansın açılışı İş Sanat Kültür Merkezi’nde Emekli Büyükelçi Arslan Hakan Okçal’ın (DŞ’73) konuşmasıyla yapıldı.

Arslan Hakan Okçal (DŞ'73)

Günümüzde süre gelen uluslararası sorunlara çözüm aramanın ne kadar anlamlı olduğunu belirten Okçal, kırk yıl boyunca yurt dışında ülkemizi farklı diplomatik görevlerde temsil etmiş emekli bir büyükelçi olarak diplomasinin önemini katılımcılarla paylaştı. Birleşmiş Milletler (UN) nedir sorusunu cevaplarken, müzakere, uzlaşma, anlaşma gibi kavramların değerinden ve hayatın tüm süreçlerinde bir yaşam tarzı olarak uygulanmasının öneminden bahseden Okçal,“Hepinizin bildiği gibi BM, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip ülkeler tarafından, gelecekteki savaşların önlemek ve dünyanın, ulusların birbirleriyle savaşmak yerine, birbirleriyle iş birliği yapabileceği, daha iyi bir yer olmasını sağlamak amacıyla kuruldu. BM'nin kuruluşundan bu yana önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen, dünyanın daha iyi ya da daha güvenli bir yer olmadığını hatırda tutmalıyız. İnsan hakları ihlalleri halen tüm dünyada yaygındır. Sorumsuz rejimlerin elindeki nükleer silahlar dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İnsan ticareti ve yoksulluk, yolsuzluk ve dahili krizlerden kaynaklanan toplu göç sorunları, dünya barışı ve istikrarı için ciddi tehditlerdir. Terörizm, sayısız ülkeyi etkileyen diğer bir tehdittir. Gelişmiş ve az gelişmiş dünya arasındaki fark gittikçe genişliyor. Küresel ısınma ve ekolojik sorunlar gezegenimizin varlığını tehdit ediyor. Gezegenimizi, sularımızı ve havamızı kirlettik, nesilleri tükenene kadar sayısız türü öldürdük, ormanlarımızı tükettik. Kuzey ve Güney Kutuplarındaki buzullar hızla eriyor. İklim değişikliği nedeniyle oluşan sel, kasırga veya çölleşme gibi sebeplerle oluşan yıkımlar her geçen yıl artıyor. Bunlar insan kaynaklı problemlerdir ve geri dönüşü olmayan noktaların eşiğine geldik. Bu sorunlar, çözümleri ulusal çıkarları aşan meselelerdir. Ulusal çıkarlar, küresel sorunların çözümünü engellememelidir,”dedi. Okçal sözlerine, genç kuşağa olan güveni ve inancını ifade ederek kapattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Komitelerinde üç gün süren yoğun münazaralar sonucunda her komitede oluşturulan altışar yasa tasarısı arasından birer tanesi seçildi. Daha sonra bu tasarılar, konferansın son günündeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 150’den fazla delege tarafından tartışılıp oylamaya sunuldu. Tasarılardan üç tanesi çoğunluğun desteğini alarak yürütme aşamasına geçti.

Model Birleşmiş Milletler (MUN) nedir?

MUN (Model United Nations), pek çok lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı MUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma kağıtlarının hazırlanması gibi görevler de ev sahibi okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerin gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede onların dünyaya bakış açılarını geliştirir.

Tüm Haberlere Göz Atın