Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9,29'a yükseltti

 ›  Haberler  › ↓ 

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 9,08 olan notunu 2016 yılında 9,29'a yükseltti.

Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak yapılan değerlendirme neticesinde Darüşşafaka Cemiyeti, bu kez 10 üzerinden 9,29 puan aldı. Darüşşafaka Cemiyeti, aynı değerlendirmeden 2013 yılında 10 üzerinden 8,4, 2014 yılında 8,64 ve 2015 yılında 9,08 puan almıştı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, "2013'te 8,4 puanla başladığımız bu yolculuğu 9,29'a ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Cemiyetimizin tüm faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. 153 yıldır Darüşşafaka, aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bugün Cemiyetimizin aldığı 9,29 notu, bu anlayışın bir sonucudur. Darüşşafaka olarak bu notu her yıl daha yukarı taşımak için üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.

Kobirate’in 5 Nisan 2016 tarihli sonuç raporunda Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğu ifade edildi.

Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapıldı ve sonuç raporu Cemiyet Merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlerle dayanarak hazırlandı.
Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınırken, derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında yapıldı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş’nin, “Sivil Toplum Kuruluşları” metodolojisine göre ve 302 kriterin incelenip değerlendirilmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,29 olarak belirledi.

Darüşşafaka Cemiyeti 2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?