Darüşşafaka Kız Koleji

 ›  Haberler  › ↓ 

kız-koleji_rsz.jpg

Darüşşafaka’nın kuruluş amaçları yetim kız çocuklarını eğitimini de kapsamaktaydı. 28 Kasım 1871 tarihli Darüşşafaka’nın idaresine dair nizamnamede “Bu mektebe alınacak etfal (çocuklar) gerek züku (erkek) gerek inatsan (kızlar) olsun, on yaşını geçmeyecektir.” (madde 3) satırlarının bulunduğu maddede görüldüğü gibi, kız öğrenci alınması amacı daha başlangıçta benimsenmişti. Orta düzeyde verilmesi öngörülen bu eğitimin düşünülmesinde Mithad Paşa’nın büyük etkisi vardır.

II. Meşrutiyet’ten, özellikle Cumhuriyet’ten sonra kızlara özgü bir Darüşşafaka açılması düşüncesi büyük önem kazandı. Birçok mücbir sebep nedeniyle açılamadı. 1948 yılında Darüşşafaka Kız Sanat Enstitüsü'nün açılması kararlaştırıldı. Bütün dilek ve çabalara karşın kız kısmının kurulması 1971 yılına kadar gerçekleşmedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Aytaç, 15 Temmuz 1969 tarihinde Yönetim Kuruluna aşağıdaki açıklamayla öneride bulundu.

“Memleketimizin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi, kadının aydın ve kültürlü olmasını gerektirmektedir. Kadını aydın ve kültürlü olmayan milletler çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamazlar. Bu nedenle Darüşşafaka Kız Lisesi’nin kurulmasına gerek ve zorunluluk vardır.”

Bu öneriyi oy birliğiyle kabul eden Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayıyla birlikte Kız Koleiji’nin kuruluş tarihi olarak 15 Temmuz 1969’un kabulünü kararlaştırdı.

Cemiyet, aldığı bir kararla okulda karma eğitimi benimsedi. Kız Koleji tesisleri 1971-72 öğretim yılında hizmete girdi ve aynı yıl 77 kız öğrenci alınarak karma eğitime geçildi.

Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi, 10.12.2014
Tüm Haberlere Göz Atın