Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğretmen ve Öğrencilerinden Zeugma'da Matematik

 ›  Haberler  › ↓ 

İyi Örnekler Konferansı Kayseri ve Kahramanmaraş Çalıştayları, Sabancı Üniversitesi’nin İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 yılından beri sürdürdüğü Eğitim’de Reform Girişimi (ERG) ile Kayseri ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak organizasyonuyla 22 Haziran 2010 ve 24 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi.Söz konusu çalıştaylarda, Darüşşafaka Eğitim Kurumları PYP ve Projeler Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu, 6.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği “Zeugma’da Matematik” isimli çalışmasını bölge okullarından katılan öğretmenlerle paylaşma fırsatı buldu.

Çalışma 6.sınıf öğrencilerinin Zeugma mozaiklerini kullanarak matematik kavramlarını oluşturmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin matematik ve kültür arasındaki ilişkiyi fark etmeleri ve Zeugma’nın bir kültür mirası olarak değerinin anlaşılmasını amaçlamış, çok kültürlü matematik etkinlikleri alanına bir katkı sunmuştur.

Matematik dersi yeni öğretim programlarına uygun olarak hazırlanmış Sosyal Bilgiler, Bilgisayar, Sanat ve Türkçe dersleri ile ilişkilendirilmiştir.

Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Drama eğitmenlerinden olan Meltem Ceylan Alibeyoğlu’nun katıldığı bu atölye ile bölge öğretmenlerinin etkileşimsel yöntemlerden biri olan yaratıcı drama ile tanışmaları amaçlanmıştır. İki saat süren atölyeler, “Tanıma-tanışma” ve “kültürel miras” olmak üzere iki bölümde yapılandırılmış ve uygulanmıştır.

 

İyi Örnekler Konferansı hakkında:

Eğitimde Reform Girişimi tarafından 2004 yılından beri gerçekleştirilen İyi Örnekler Konferansları (İÖK), öğretmenlerden akademisyenlere farklı eğitim paydaşlarının bir araya geldiği ve eğitim alanındaki iyi örnekleri paylaşma fırsatı bulduğu bir platformdur. Konferansta sunulacak çalışmalar oluşturulan bir jüri eşliğinde başvurular arasından yapılmaktadır.

İÖK’lerde sunum yapan ve Anadolu’daki öğretmenlerle paylaşılmaya değer görülen çalışmalar İl Mili Eğitim Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda yerel çalıştaylar şeklinde organize edilerek o bölgedeki öğretmen ve idarecilerle paylaşılmaktadır. Yerel Çalıştayların amacı; var olan iyi örneklerin öğretmen ve idarecilerle paylaşılması; iyi örnek oluşturmaları konusunda esin kaynağı oluşturma, kendi iyi örnek uygulamalarını fark etme ve farkı platformlarda sunmaları konusunda cesaretlendirilmeleri amaçlanmaktadır. 2004 yılından beri çeşitli illerde gerçekleştirilen İyi Örnekler Konferansı ve Yerel Çalıştaylarına, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarını temsilen başta Meltem Ceylan Alibeyoğlu olmak üzere pek çok defa katılım sağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için; www.egitimdeiyiornekler.org sitesi ziyaret edilebilir.

Tüm Haberlere Göz Atın