Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul Toplantısı" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2023 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00da, “Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısı çağrımız, 08.03.2024 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Genel Kurul toplantımızın Darüşşafaka için hayırlı olmasını diler, Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla.

Oğuz Güleç (DŞ’72)
Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.

2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3) Yönetim Kurulu 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

4) Denetim Kurulu 2023 yılı Raporunun görüşülmesi.

5) Yönetim Kurulu 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2023 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı için ayrı ayrı ibrası.

6) 2024 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2024 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.

7) 2024 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8) 2024 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11) Cemiyet Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılması.

12) 2024 yılı üyelik aidatının belirlenmesi.

13) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Üye Adaylarının tanıtılması.

14) Dilekler ve öneriler.

15) Seçimler ve kapanış.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?