Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul Toplantısı" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 03 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.30da, “Darüşşafaka - TİM Gösteri Merkezi”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri uyarınca ve toplantı kısıtlamaları yapılmadığı takdirde, pandemi tedbirleri ve kuralları kapsamında (HES kodu uygulaması, ateş ölçme, dezenfeksiyon, maske, mesafe, hijyen vb) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısı çağrımız, 12.03.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri uyarınca pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında yapılacak olan toplantımız, bu nedenlerle kamuoyuna ve medyaya açık olmayacaktır.

Yönetim Kurulu 2020 yılı Entegre (Faaliyet) Raporumuz (Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve 2021 yılı Bütçe Teklifi ile birlikte), bilgilendirme amacıyla 06.03.2021 tarihinden itibaren “www.darussafaka.org” adresli internet sayfamızda yayımlanmakta olup Genel Kurul üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. Ayrıca Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir.

Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporumuz ile Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarımız da, 07.03.2020 tarihinden itibaren internet sayfamızda yayımlanmakta olup, aynı tarihte genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderilmiştir.

Önceki yıllarda Genel Kurul üyelerimize basılı olarak gönderilen faaliyet raporlarımızın; sürdürülebilirlik, çevre koruma ve tasarruflu kaynak kullanımı uygulamalarımız kapsamında, e-posta adresi olan genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderildiğini, ayrıca talep eden genel kurul üyelerimize de basılı olarak gönderileceğini bilgilerinize sunar, toplantımıza katılımınızı saygılarımla rica ederim.

Tayfun Öktem (DŞ’82)

Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

  1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.

  2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

  3) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

  4) Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun görüşülmesi.

  5) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için ayrı ayrı ibrası.

  6) Yönetim Kurulu 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

  7) Denetim Kurulu 2020 yılı Raporunun görüşülmesi.

  8) Yönetim Kurulu 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2020 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ayrı ayrı ibrası.

  9) 2021 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2021 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.

10) 2021 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11) 2021 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

12) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

13) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

14) 2020 yılı üyelik aidat tutarının onaylanması ve 2021 yılı üyelik aidatının belirlenmesi,

15) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Üye Adaylarının tanıtılması,

16) Dilekler ve öneriler.

17) Seçimler ve kapanış.

* Genel Kurul toplantımızın gündem maddeleriyle ilgili açıklamalar, internet sayfamızda “Kurumsal Yönetim” bölümünde yapılacaktır.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?