Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2019 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamazsa; 04 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center” Darüşşafaka Cad., Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

“Yönetim Kurulu 2019 Yılı Faaliyet Raporu”muz, bilgilendirme amacıyla internet sitemizde yayınlanarak Genel Kurul üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. Önceki yıllarda Genel Kurul üyelerimize basılı olarak gönderilen faaliyet raporumuzun; sürdürülebilirlik, çevre koruma ve tasarruflu kaynak kullanımı uygulamalarımız kapsamında, e-posta adresi olan genel kurul üyelerimize elektronik ortamda, ayrıca talep eden genel kurul üyelerimize de basılı olarak gönderileceğini bilgilerinize sunar, toplantımıza katılımınızı saygılarımla rica ederim.

M. Tayfun Öktem
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM :

  1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.

  2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

 3) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

4) Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun görüşülmesi.

5) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

6) 2020 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2020 yılı Bütçe teklifinin onaylanması. 

7) 2020 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8) 2020 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 

9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11) 2020 yılı üyelik aidatının belirlenmesi.

12) Maslak Kampüsü dışında Bursa’da ve/veya diğer şehirlerimizde yeni okul/Darüşşafaka Eğitim Kurumları açılmasına yönelik ön çalışmalar yapılması, her türlü girişimde bulunulması, bağışçılar ve yatırımcılarla görüşmeler yapılması ve elde edilen sonuçların Genel Kurul’un görüşüne sunularak, Genel Kurul’un bu konuda vereceği karara uygun olarak, bilahare gerekli işlemlerin yapılması hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13) Darüşşafaka Maslak Kampüsü içinde Tekfen Vakfı’nın iş birliği ile yapılacak olan ve 28.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen “Öğrenci Konukevi” Projesi ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi verilmesi.

14) Dilekler ve öneriler.

15) Seçimler ve kapanış.

  • Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu (Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve 2020 yılı Bütçe Teklifi ile birlikte), 07.03.2020 tarihinden itibaren “www.darussafaka.org” adresli internet sayfamızda yayınlanmakta olup, Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir.
  • Genel Kurul toplantısı çağrımız, 07.03.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.
  • Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerimizin seçim yıllarını gösteren liste, internet sayfamızda “Kurumsal Yönetim” bölümünde bulunmaktadır.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?