Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 
Sayın Üyelerimiz,
Cemiyetimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bilginizi ve katılımınızı rica ederiz.

M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı
 
GÜNDEM:
 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 3) Yönetim Kurulu 2013 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
 4) Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi.
 5) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
 6) 2014 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2014 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.
 7) 2014 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 8) 2014 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
11) 2014 yılı Üyelik aidatının tespit edilmesi.
12) Dilekler ve öneriler.
13) Seçimler ve kapanış.
 
Yönetim Kurulu 2013 yılı Faaliyet Raporu ve ekleri ile Denetim Kurulu Raporu ve 2014 yılı Bütçe Teklifi, 03.03.2014 tarihinden itibaren  “www.darussafaka.org” adresli web sayfamızda yayınlanacak olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.
 
Genel Kurul ilânımız, 01 Mart 2014 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?