Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 
Cemiyetimizin 2014 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mart 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa 21 Mart 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka - TİM Show Center”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
 
Bilginizi ve katılımınızı rica ederiz.
M. Talha Çamaş
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :
 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 3) Yönetim Kurulu 2014 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
 4) Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi.
 5) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
 6) 2015 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2015 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.
 7) 2015 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 8) 2015 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
11) Cemiyet Tüzüğü’nün 10. maddesinde değişiklik yapılması,
12) 2015 yılı üyelik aidatının tespit edilmesi.
13) Dilekler ve öneriler.
14) Seçimler ve kapanış.
 
“Yönetim Kurulu 2014 yılı Faaliyet Raporu” ve ekleri ile “Denetim Kurulu Raporu” ve “2015 yılı Bütçe Teklifi”, 01.03.2015 tarihinden itibaren  “www.darussafaka.org” adresli web sayfamızda yayınlanacak olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.
 
Genel Kurul ilânımız, 21 Şubat 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?