Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2021 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılması gereken birinci toplantısı,  gerekli sayıda katılım olmadığından yapılamamıştır.

Bu nedenle, Tüzüğümüz hükümleri uyarınca çoğunluk aranmaksızın 02 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da, “Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle ve pandemi tedbirleri ile sağlık kuralları kapsamında yapılacak olan ikinci toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Tayfun Öktem (DŞ’82)
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.

2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3) Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

4) Denetim Kurulu 2021 yılı Raporunun görüşülmesi.

5) Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2021 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı için ayrı ayrı ibrası.

6) 2022 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2022 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.

7) 2022 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8) 2022 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11) 2022 yılı üyelik aidatının belirlenmesi,

12) Yönetim Kurulu Üye Adaylarının tanıtılması,

13) Dilekler ve öneriler.

14) Seçimler ve kapanış.

Genel Kurul toplantısı çağrımız, 03.03.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu 2021 yılı Entegre (Faaliyet) Raporumuz (Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve 2022 yılı Bütçe Teklifi ile birlikte), genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderilmiş olup, 02.03.2022 tarihinden itibaren internet sayfamızda yayımlanarak (bağlantı linki) Genel Kurul üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur.

 

 

  

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?