Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu "Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı" Çağrısı

 ›  Haberler  › ↓ 

Değerli Genel Kurul Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, bugün 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 10.30’da yapılması gereken birinci toplantısı, gerekli sayıda katılım olmadığından yapılamamıştır.

Bu nedenle, tüzüğümüz hükümleri uyarınca 03 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.30da, “Darüşşafaka - TİM Gösteri Merkezi”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacak olan ikinci toplantıya katılımınızı rica ederiz.

Toplantı kısıtlamaları yapılmadığı takdirde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri uyarınca pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında (HES kodu uygulaması, ateş ölçme, dezenfeksiyon, maske, mesafe, hijyen vb) aşağıdaki gündemle yapılacak olan Genel Kurul toplantımız, bu nedenlerle kamuoyuna ve medyaya açık olmayacaktır. HES kodu uygulaması ile ilgili açıklamalar, aşağıda bilginize sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısı çağrımız, 12.03.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ve Cemiyetimizin internet sayfasında yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu 2020 yılı Entegre (Faaliyet) Raporumuz (Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve 2021 yılı Bütçe Teklifi ile birlikte), aynı tarihte genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderilmiş olup, 06.03.2021 tarihinden itibaren www.darussafaka.org adresli internet sayfamızda yayımlanarak Cemiyet üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. 2020 yılı Entegre Raporumuz ayrıca basılı olarak da Genel Kurul üyelerimize gönderilmektedir.

Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporumuz ile Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarımızın da, 07.03.2020 tarihinden itibaren www.darussafaka.org internet sayfamızda yayımlanmakta olduğunu, aynı tarihte ve bu yıl da genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderildiğini bilgilerinize sunar, toplantımıza katılımınızı rica ederim.

Sağlıklı günler dileklerim ve saygılarımla,

M.Tayfun Öktem (DŞ’82)
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.
2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi. 
3) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
4) Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun görüşülmesi.
5) Yönetim Kurulu 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2019 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için ayrı ayrı ibrası.
6) Yönetim Kurulu 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
7) Denetim Kurulu 2020 yılı Raporunun görüşülmesi.
8) Yönetim Kurulu 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2020 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ayrı ayrı ibrası.
 9) 2021 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2021 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.
10) 2021 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
11) 2021 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
12) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
13) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
14) 2020 yılı üyelik aidat tutarının onaylanması ve 2021 yılı üyelik aidatının belirlenmesi,
15) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Üye Adaylarının tanıtılması,
16) Dilekler ve öneriler.
17) Seçimler ve kapanış.

 * Genel Kurul toplantımızın gündem maddeleriyle ilgili açıklamalar, internet sayfamızda “Kurumsal Yönetim” bölümünde yapılacaktır.

Değerli Üyelerimiz,
03.04.2021 Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantımız için pandemi tedbirleri kapsamında TİM Salonu girişinde görevliler tarafından tüm katılımcılarımızın HES kodu sorgulaması yapılacağından, katılımcılarımızın bekleme/sorun yaşamamaları amacıyla;

- Aşağıda belirtilen "HAYAT EVE SIĞAR" uygulamasının önceden cep telefonlarına indirilmesini,

- Bu uygulamadan "HES KODU/KAREKOD" oluşturulmasını,

"HES KODU/KAREKOD"un girişte cep telefonlarından sorgulama yapan görevlilere gösterilmesi konusunda yardımcı olunmasını rica ederiz.

 “HAYAT EVE SIĞAR” UYGULAMASININ CEP TELEFONLARINA İNDİRİLMESİ

"HES KODU OLUŞTUR" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?