Darüşşafaka Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

 ›  Haberler  › ↓ 
Değerli Üyelerimiz,
2011 Yılı Faaliyet Raporumuzda ve raporla birlikte sizlere gönderdiğimiz mektubumuzda, Tüzüğümüzün 2. Maddesini değiştirme çabası içinde olduğumuzu belirtmiş ve 149 yıldır ülkemizde çağdaş eğitimin öncüsü ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin neferi olan Darüşşafakamızı geleceğe taşıyabilme arzumuzun, bizi bu değişikliği yapmaya ittiğini bildirmiştik.
Tüzüğün 2. Maddesinde yapılacak değişiklikle, babası hayatta olmayan çocukların yanısıra, annesi hayatta olmayan çocuklarımıza da kapılarımızı açmayı hedefliyoruz. Böylelikle, günümüzde anne kaybının maddi ve manevi yönden baba kaybından farksız hatta daha da önemli olabildiği gerçeğinden hareketle, annesi hayatta olmayan yavrularımızın da Darüşşafaka gibi çağdaş bir kurumun sağladığı eğitim fırsatından yararlanmalarını sağlamış olacak ve eğitimde fırsat eşitliği sağladığımız ve demografik gelişmelerin sonucu her geçen yıl azalan çocuk sayısını artırmış olacağız.
Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendileri ile gerekçelerini paylaştığımız Tüzük değişikliğini onaylamış ve Tüzük çerçevesinde kendilerine düşen görevi memnuniyetle yerine getireceklerini ifade etmişlerdir.
Yapılan görüşmeler sonucunda Tüzüğümüzün 2. Maddesinin, ekte bulunan yeni şekliyle değiştirilmesi için gerekli olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, Başbakanımızın Başkanlığında 14 Nisan 2012 cumartesi günü saat 10.30’da Maslak, TİM Show Center’da aşağıdaki gündemle yapılması kesinleşmiştir.
Darüşşafaka’nın tarihi adımlarından birini atarken, Olağanüstü Genel Kurul’a katılma hakkını kazanmış olan üyelerimizin tüzük değişikliği için gerekli olan çoğunluğun sağlanmasında üzerlerine düşen bu önemli görevi yerine getireceklerine inanıyor ve sizi bu tarihi adımda yerinizi alarak Olağanüstü Genel Kurulumuza katılmaya ve Yönetim Kurulumuzun önerdiği değişikliği desteklemeye davet ediyoruz.
 
Saygı ve Sevgilerimle,
Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
 
GÜNDEM:
1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı.
2)  Cemiyet Tüzüğü’nün, Cemiyetin amacını belirten 2. Maddesinde değişiklik yapılması.
Tüzüğün mevcut 2. Maddesi:
“Madde 2 - Derneğin amacı; yetim ve yoksul yetenekli Türk-İslâm çocuklarını yurt içinde ve yurt dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutarak yetiştirmektir.
Bu maddenin değiştirilmesi 62’nci maddedeki usul ve yeter sayıya bağlıdır.”
Tüzüğün 2. Maddesinin yeni şekli:
“Madde 2 - Derneğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmektir.”
3) Dilekler ve kapanış.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?