Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı

 ›  Haberler  › ↓ 

Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2009 Cumartesi günü saat 10.00'da, Darüşşafaka - TİM Show Center'da yapıldı.

Genel Kurul başlamadan önce tarihi ve bugünüyle Darüşşafaka’yı anlatan bir tanıtım filmi gösterildi. Daha sonra Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Ergun Bankoğlu oybirliğiyle Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra Genel Kurul Gündemi oybirliğiyle kabul edildi ve raporlar okunmadan görüşmelere geçilmesine karar verildi. Yaşar Erol, Davut Ökütçü ile Oğuz Tunç’un gündem dışı söz alma istekleri kabul edildi.


                            Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım

Açılış konuşmasını yapan Zekeriya Yıldırım sözü mali ve idari bakımdan açıklamalar yapmak üzere Genel Sekreter Adnan Dovan’a, eğitim ve öğretim açısından gerekli açıklamaları yapması için de DEK Genel Müdürü Nilgün Akalın’a bıraktı.


                                       Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri Adnan Dovan

Adnan Dovan konuşmasında kapsamlı bir faaliyet raporu hazırlandığını, muhasebe sisteminde bazı yeniliklere gidildiğini ve böylece Cemiyet’in gelir ve giderlerinin tahakkuk esasına göre takip edileceğini söyledi.


                                     Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın

Nilgün Akalın Okul’un başarı düzeyinin yükseltilmesi için yapılanları anlattı.

Bu iki konuşmacıdan sonra kürsüye gelen Başkan Zekeriya Yıldırım, seçildikleri dönemde verdikleri sözlerin Darüşşafaka’nın 150. yılı olan 2013 yılına kadar mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Daha sonra konuşmasını verilen sözler-gerçekleşme durumu başlığı altında kategorileştirerek faaliyetlerini Genel Kurula açık bir şekilde anlattı. Seçildikleri dönemde seçime Darüşşafaka Yeniden Hareketi olarak “Söz Veriyoruz!” adlı bir manifesto yayımlayarak girdiklerini, Genel Kurul’un güven göstermesiyle seçildiklerini, şimdi de bu manifestoyla verdikleri sözlerin ne kadarının gerçekleşip ne kadarının gerçekleşmediği konusunda Genel Kurulu bilgilendirmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Türkiye İş Bankası’yla birlikte yürütülen “81 İlden 81 Öğrenci” Kampanyası’nın en önemli çalışmalarından birini oluşturduğunu, bu şekilde İş Bankası’nın desteğini aldıklarını açıkladı. Zekeriya Yıldırım’ın konuşması Genel Kurul tarafından yoğun alkışlarla karşılandı.
 
“81 İlden 81 Öğrenci” projesiyle ilgili bilgi vermek üzere kürsüye gelen Cemiyet üyesi ve T. İş Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Suat Sözen, bankasının eğitime ve bu projeye verdiği önemi anlattı.
 
Gündem dışı söz alan Saffet Karpat Genel Kurula Darüşşafaka Spor Kulübü hakkında bilgi verdi. Karpat, Anadolu Grubu’ndan sağlanan sponsorlukla basketbol takımının Cemiyet’e hiç yük olmadığını, kendi giderlerini karşıladığını, kulüp olarak altyapıya önem vererek gelecek yılları güvence altına almayı hedeflediklerini belirtti.
 
Genel Kurul üyelerinin spor kulübüyle daha yakından ilgilenmelerini istediklerini söyledi. 
Genel Kurul’da Davut Ökütçü, Yaşar Erol, Oğuz Tunç, Muhittin Uzal, Taner Soyak, İsmet Kasapoğlu ve Beşir Özmen söz alarak görüş ve dileklerini ilettiler.
 


2008 yılı faaliyetleri ve Denetleme Kurulu raporları oybirliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu ibra edildi. 2009 yılı bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca alınan bir kararla 2009 yılı aidatı 120 TL olarak belirlendi. 
Darüşşafaka Cemiyeti'nin Yetkili Kurulları Seçildi

Görev süreleri dolan ve boşalan Yönetim ve Denetim Kurulları ile Haysiyet Divanı üyelikleri için, gizli oyla yapılan seçimler sonucunda, Darüşşafaka Cemiyeti'nin yetkili kurulları şu şekilde oluştu:
 
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Zekeriya Yıldırım, Davut Ökütçü, Beşir Özmen, Adnan Dovan,  M. Talha Çamaş, Hüseyin Y. Demir, B. Fırat Tekin, Muhittin Uzal, Nazlı Ardak, Orhan Dıramca, Tunçer Gömeçli, Adnan Memiş, Oğuz Uslu, R. Engin Akçakoca, Lütfü Telci.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: M. Tayfun Öktem, Mukaddes Tüm, İ. Hayri Cem, H. Saffettin Karpat, Adnan Şen.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Cem Şipal, A. Levent Tumlu, A. Kamil Uzun.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Kavas, A. Müge Özacar, Bülent Topbaş.

Haysiyet Divanı Üyeleri: Halit Z. Yılmayan, Talip Duranyıldız, Mithat Günay Yazgıç, İsmet Kasapoğlu, Halit Yurdal Tilki.  
Genel Kurul’dan sonra yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kurul kendi içinde görev dağılımı yaptı. Buna göre Zekeriya Yıldırım Başkanlığa, Davut Ökütçü ve Beşir Özmen Başkan Vekilliklerine, Adnan Dovan Sayman Üyeliğe getirildiler.   
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?