Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul İlanı

 ›  Haberler  › ↓ 
Sayın Üyelerimiz,

Cemiyetimizin 2009 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nun 13 Mart 2010 Cumartesi günü yapılan birinci toplantısına katılan üye olmamıştır. Bu nedenle 20 Mart 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka - TİM Show Center (Ana Salon)”da yapılacak olan 2. toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu BaşkanıGÜNDEM: 

1-   Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, saygı duruşu,
2-   2009 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası,
3-   2010 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,
4-   Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
5-   Cemiyet Tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması,
6-   Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü’ne “Yusuf Ziya Paşa Kampüsü” adının verilmesinin ve Darüşşafaka Tesisleri’ne verilecek adları düzenleyen yönetmeliğin Genel Kurul’un onayına sunulması,
7-   Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yerleşkesi’nin bulunduğu taşınmazın, konularında uzman bağımsız kuruluşlardan alınacak görüş ve değerleme raporları doğrultusunda, Cemiyet kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak değerlendirilmesi amacıyla her türlü girişimde bulunma, yatırımcılarla görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
8-   2010 yılı üyelik aidatının tespit edilmesi,
9-   Dilekler,
10-Seçimler ve kapanış
.
Tüm Haberlere Göz Atın
 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?